Koolielu

Projektitegevused


Erasmus+ õpiränne

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. Kool on tunnustatud Erasmus+ õpirände akrediteeringuga 2022-1-EE01-KA120-VET-000111193, kehtivusajaks on 01.02.2023 – 31.12.2027.

2023/24 õppeaasta projekt number 2023-1-EE01-KA121-VET-000130874  algas 01.06.2023 ja lõpeb 31.08.2024. Meie peamised eesmärgid 

 • olla aktiivne kool rahvusvahelises koostöövõrgustikus
 • Mehaanikakooli lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised
 • Erasmus+ projekt toetab kooli põhiväärtusi ning aitab kooli arengukava strateegilisi eesmärke ellu viia („Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool arengukava 2023-2025“, 2023).

 • Käesoleval õppeaastal on õpirände ja koolituse võimalus 36-l õpilasel ja10-l õpetajal. Programmi eelarve on 163 638 €, õpirändeid ja töötajate koolitusi kaasrahastab Euroopa Liit. 

Kutseõppuritel on programmi raames võimalik õppida ja läbida erialast praktikat  erinevates  Euroopa riikides. Meie senised õpirände sihtkohad on olnud Türgi, Sloveenia, Küpros, Soome, Saksamaa, Leedu, Rootsi. Loetelu pole ammendav, sest Euroopas on veel väga-väga palju vahvaid riike, kus sooritada erialast praktikat  ja õpetaja kutsealased kompetentsid järgmisele tasemele viia!  

Õpilase õpirändele lubamise tingimused 

 • väga head õpitulemused
 • laitmatu käitumine
 • õpirände ajaks  täisealine
 • inglise keel vähemalt B1 tasemel 
 • rühmajuhendaja ja erialajuhi heakskiit

Kuidas kandideerida?

Ootame kandideerima õppijaid, kelle praktika algab 2024 kevadel ja kõiki õpetajaid. Kiiremad ja motiveeritumad võidavad!     

Õpirändele soovijatel palun esitada motivatsioonikiri hiljemalt 26.01.2024 e-posti aadressile anna.fedjukina@mehaanikakool.ee. Motivatsioonikirjas nimeta oma välispraktika eesmärgid, samuti eelistatud või valitud sihtkoht. 

Õpirände järgmine infotund toimub 25.01.2024 Kell 15:40 kooli aulas. 

Erasmus+ programmi projektijuht / Project Manager Anna Fedjukina, anna.fedjukina@mehaanikakool.ee, Phone  +372 5840 0635  Monday - Friday 8:15 - 12:15 

Erasmus+ program coordinator Ene Pukk,  e-mail  ene.pukk@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5628 7310  Monday - Friday  9 - 15 

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 


Erasmus+ õpiränne

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. Kool on tunnustatud Erasmus+ õpirände akrediteeringuga 2022-1-EE01-KA120-VET-000111193, kehtivusajaks on 01.02.2023 ? 31.12.2027.

2023/24 õppeaasta projekt number 2023-1-EE01-KA121-VET-000130874  algas 01.06.2023 ja lõpeb 31.08.2024. Meie peamised eesmärgid 


 • olla aktiivne kool rahvusvahelises koostöövõrgustikus
 • Mehaanikakooli lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised
 • Erasmus+ projekt toetab kooli põhiväärtusi ning aitab kooli arengukava strateegilisi eesmärke ellu viia (?Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool arengukava 2023-2025?, 2023).

 • Käesoleval õppeaastal on õpirände ja koolituse võimalus 36-l õpilasel ja10-l õpetajal. Programmi eelarve on 163 638 ?, õpirändeid ja töötajate koolitusi kaasrahastab Euroopa Liit. 

Kutseõppuritel on programmi raames võimalik õppida ja läbida erialast praktikat  erinevates  Euroopa riikides. Meie senised õpirände sihtkohad on olnud Türgi, Sloveenia, Küpros, Soome, Saksamaa, Leedu, Rootsi. Loetelu pole ammendav, sest Euroopas on veel väga-väga palju vahvaid riike, kus sooritada erialast praktikat  ja õpetaja kutsealased kompetentsid järgmisele tasemele viia!  

Õpilase õpirändele lubamise tingimused 

 • väga head õpitulemused
 • laitmatu käitumine
 • õpirände ajaks  täisealine
 • inglise keel vähemalt B1 tasemel 
 • rühmajuhendaja ja erialajuhi heakskiit

Kuidas kandideerida?

Ootame kandideerima õppijaid, kelle praktika algab 2024 kevadel ja kõiki õpetajaid. Kiiremad ja motiveeritumad võidavad!     

Õpirändele soovijatel palun esitada motivatsioonikiri hiljemalt 26.01.2024 e-posti aadressile anna.fedjukina@mehaanikakool.ee. Motivatsioonikirjas nimeta oma välispraktika eesmärgid, samuti eelistatud või valitud sihtkoht. 

Õpirände järgmine infotund toimub 25.01.2024 Kell 15:40 kooli aulas. 

Erasmus+ programmi projektijuht / Project Manager Anna Fedjukina, anna.fedjukina@mehaanikakool.ee, Phone  +372 5840 0635  Monday - Friday 8:15 - 12:15 

Erasmus+ program coordinator Ene Pukk,  e-mail  ene.pukk@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5628 7310  Monday - Friday  9 - 15 

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 

ERASMUS+

KA122-VET Lühiajalised õpirändeprojektid kutsehariduses 

"Õpilaste ja töötajate kutseoskuste ja võõrkeelepädevuse arendamine" 

Projekti number  2021-1-EE01-KA122-VET-000016768

Projekti elluviimine toimus ajavahemikus 01.09.2021 kuni 28.02.2023.

Toetuse maksimaalne summa on 103 558,00 eurot

Sisu 

Õpirände projektis osalemisega pakume õpilastele võimalust sooritada erialane praktika välisriigis ning saada innustust õpingutes osalemiseks ja edukaks lõpetamiseks. 

Toimetuleku kogemus uudses elu- ja praktikakeskkonnas, vajadus kasutada inglise keelt, kogeda erialase töö tegemist teises kultuuriruumis ning arendada suhtlemisoskust tõstab õppija enesekindlust, rahuolu ja motivatsiooni.  Õpirände kogemuse ja kutsetunnistusega õppija on tööturul konkurentsivõimelisem ning teadlikum töötamise võimalustest Euroopa Liidus.  

Töötajatele pakub õpiränne head võimalust laiendada kutsealaseid oskusi ning parandada inglise keele oskust. Rahvusvaheliste kontaktide loomine aitab laiendada kooli koostöövõrgustikku ning motiveerib õpetajaid panustama enda kutsealasesse arengusse ja kooli jätkusuutlikku arengusse.  Käesolevas õpirände projektis kavatseme keskenduda töötajate digitaalsete oskuste, võtmepädevuste ja võõrkeeleoskuse arendamisele. 

Õppijate lühiajalises õpirändes osales 18 õpilast

Töötajate kursustel ja koolitustel saab osales 12 töötajat 

Peamised sihtkohad on Sloveenia, Küpros, Itaalia. 

Erasmus+ programm on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure.

Kutseõppuritel on programmi raames võimalik õppida ja läbida erialast praktikat  erinevates  Euroopa riikides ja ka väljaspool Euroopa Liitu.