Täiendusõpe

Täiendusõppe korraldus

Täiendusõpe ehk täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus väljundipõhise õppekava alusel.

Õppekavas on kirjeldatud, millised teadmised, oskused või hoiakud õppija õppeprotsessi tulemusel omandab.

Õppekava maht võib olla mõni tund või päev kuni mitu kuud. Lühikeste, üksikute kompetentside arendamiseks toimuvad lühikesed koolituskursused. Pikemad koolituskursused võimaldavad süvitsi omandada mõne valdkonna põhioskused ja teadmised. 

Täienduskoolituse maht ja  sisu  sõltuvad  õppija tasemest ning koolituse tellija soovidest. 


Täienduskoolitust korraldatakse kõigile koolis õpetatavatele erialadele. Koolituste  peamisteks sihtgruppideks on

- ettevõtete ja asutuste poolt täiendusõppele suunatud töötajad;

- isikud, kes soovivad enda erialaseid teadmisi ja oskusi täiendada; 

- isikud, kes soovivad ümber õppida uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ja enda konkurentsivõime suurendamiseks tööturul; 

- isikud, kes vajavad rahvusvahelist sertifikaati keevitustöö tegemiseks. 

Teadmiste kontrolliga lõppeva kursuse lõpetajatele väljastatakse kooli tunnistus koos õiendiga koolituse läbimise kohta.  

Täienduskoolitus on tasuline ja selle eest tasub koolituse tellija. 

Mehaanikakooli täienduskoolituste partner on Eesti Töötukassa 

Karjäärinõustamise teenusepartner on Tallinna Karjäärikeskus Fahle kvartalis. Karjäärinõustamise teenus on TASUTA! 

Täienduskoolituse korraldusega seotud dokumendid: 

- täienduskoolituse õppekorralduse alused 

- õppekava ja kursuse toimumise info avaneb koolituskalendrist soovitud kursuse lingi abil    

Täienduskoolituste info ja registreerimine

Mati Sarapuu tel: 636 0134;  5330 5239

e-post: mati.sarapuu@mehaanikakool.ee

e-post: kool@mehaanikakool.ee 

 

Täienduskoolitust korraldatakse kõigile koolis õpetatavatele erialadele. Koolituste  peamisteks sihtgruppideks on

- ettevõtete ja asutuste poolt täiendusõppele suunatud töötajad;

- isikud, kes soovivad enda erialaseid teadmisi ja oskusi täiendada; 

- isikud, kes soovivad ümber õppida uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ja enda konkurentsivõime suurendamiseks tööturul; 

- isikud, kes vajavad rahvusvahelist sertifikaati keevitustöö tegemiseks. 

Teadmiste kontrolliga lõppeva kursuse lõpetajatele väljastatakse kooli tunnistus koos õiendiga koolituse läbimise kohta.  

Täienduskoolitus on tasuline ja selle eest tasub koolituse tellija. 

Mehaanikakooli täienduskoolituste partner on Eesti Töötukassa 

Karjäärinõustamise teenusepartner on Tallinna Karjäärikeskus Fahle kvartalis. Karjäärinõustamise teenus on TASUTA! 

Täienduskoolituse korraldusega seotud dokumendid: 

- täienduskoolituse õppekorralduse alused 

- õppekava ja kursuse toimumise info avaneb koolituskalendrist soovitud kursuse lingi abil    

Täienduskoolituste info ja registreerimine

Mati Sarapuu tel: 636 0134;  5330 5239

e-post: mati.sarapuu@mehaanikakool.ee

e-post: kool@mehaanikakool.ee