Koolielu

Erasmus+

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

Kool on tunnustatud Erasmus+ õpirände akrediteeringuga 2022-1-EE01-KA120-VET-000111193, 01.02.2023 – 31.12.2027.

Õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit. 


Projekt 2023-1-EE01-KA121-VET-000130874, finantseerimisleping 2023-KA121VET-12-01  tegevuste elluviimise periood 01.06.2023 - 31.05.2025. 

Projekti peamised eesmärgid 

  • Olla aktiivne kool rahvusvahelises koostöövõrgustikus

  • Mehaanikakooli lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised

  • Erasmus+ projekt toetab kooli põhiväärtusi ning aitab kooli arengukava strateegilisi eesmärke ellu viia („Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool arengukava 2023-2025“, 2023).

  • Programmi eelarve on 163 638 €, õpirändeid ja töötajate koolitusi kaasrahastab Euroopa Liit. 

Õpirändele lubamise  eeldused 

  • isikliku arengu eesmärgid on seotud õpirändega 
  • sihikindel ja motiveeritud tegutsemine kutsealase arengus 
  • laitmatu käitumine 
  • välispraktika alguseks  täisealine  
  • inglise keel vähemalt B1 tasemel 
  • õppija rühmajuhendaja ja erialajuhi heakskiit

Õpirändele kandideerimine

Ootame kandideerima õppijaid, kellel on praktikaperiood ees ootamas, samuti kõiki õpetajaid. Õpirändeks on kõigil võrdsed võimalused, näiteks õppija vähekindlustatud perest võib julgesti kandideerida, sest õpirände kulud kannab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames. 

Õpirändele soovijal palun esitada motivatsioonikiri e-posti aadressile anna.fedjukina@mehaanikakool.ee. Motivatsioonikirjas nimeta oma välispraktika/õpirände soovitav aeg ja kestus, enda õpirändele seatud eesmärgid ning selgita, kuidas need toetavad kooli eesmärkide täitmist.

Õpirände otsuste tegemisel arvestame eelkõige programmi ja kooli eesmärke, keskkonnasäästlike reisimisvõimaluste valikut, praktikaettevõtete võimalusi jms. 

Erasmus+ programmi projektijuht / Project Manager Anna Fedjukina, anna.fedjukina@mehaanikakool.ee, Phone  +372 5840 0635  Monday - Thursday 8:30 - 16 

Erasmus+ program coordinator Ene Pukk,  e-mail  ene.pukk@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5628 7310  Monday - Friday  9 - 15 

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 

Projekt „Metallilõikepinkidel töötaja tehnoloogiaõppe mitmekesistamine“

Taotlusvoor: 1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid 

Projekt nr 2014-2020.1.03.22-0812 „Metallilõikepinkidel töötaja tehnoloogiaõppe mitmekesistamine“

Projekti periood  03.10.2022-30.06.2023  

Lühikokkuvõte:  Tööturu vajadustele vastava kvaliteetse ja arenguvajadustele vastava õppe pakkumine. Metallilõikepinkidel töötaja tehnoloogiaõppes laserlõikepingi programmeerimine, erinevate materjalide laserlõikamine ja graveerimine, materjalide töötlemisel taaskasutuse ja energiasäästu õppimine, üld- ja võtmepädevuste arendamine.

Projekti raames kool soetas laserlõikur-graveerija Aeon Nova Super 14 150W. 

Projekti eesmärk ja tulemused: Projektiga taotletakse, et õppijate kutsealane ettevalmistus oleks mitmekesine ning õpetusega kaasneks keskkonnasäästlik mõtteviis. Projekti tulemusena siirduvad praktikale ja töömaailma õpilased ja koolilõpetajad, kellel on head erialased oskused tööpinkide juhtprogrammide koostamiseks, säästliku mõtteviisi rakendamiseks, kvaliteetse töö tegemiseks

Projekti kogumaksumus (EUR): 17 647,06

Abikõlbliku kulu summa (EUR): 17 647,06

Taotletud toetuse määr (%): 85,00

Taotletav toetuse summa (EUR): 15 000,00 Omafinantseeringu summa (EUR): 2 647,06 

Kaasrahastanud Euroopa Liit