Meie koolist

Kooli nõukogu

Direktori 29.08.2023 käskkirjaga nr 1-2/23/9  on moodustatud kooli nõukogu  järgmises koosseisus

 


Nimi Info
Dimitri Koromnov direktor
Ada Lumiste õppedirektor
Ljudmilla Frolova finantsjuht
Ene Pukk arendusjuht
Eva Verk kantselei juht
Lauri Veso autovaldkonna juht
Leho Lilleorg ehitusvaldkonna juht
Enn Helemäe metalli- ja automaatika valdkondade juht
Tiia Ojamets üldõpingute ja õppetöö juht
Mati Sarapuu täienduskoolituse juht
Eduard Bezrodnov kutseõpetaja, töötajate esindaja
Rain Uutma õpilasesinduse juht

 

 

Nimi Info
Dimitri Koromnov direktor
Ada Lumiste õppedirektor
Ljudmilla Frolova finantsjuht
Ene Pukk arendusjuht
Eva Verk kantselei juht
Lauri Veso autovaldkonna juht
Leho Lilleorg ehitusvaldkonna juht
Enn Helemäe metalli- ja automaatika valdkondade juht
Tiia Ojamets üldõpingute ja õppetöö juht
Mati Sarapuu täienduskoolituse juht
Eduard Bezrodnov kutseõpetaja, töötajate esindaja
Rain Uutma õpilasesinduse juht