Järelevalve


Järelevalvet Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

hm@hm.ee; tel 7350 222.

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutava isiku poole: 

Hille Voolaid  (hille.voolaid@hm.ee).

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhend "Korruptsiooniennetus ja huvide konflikti vältimine õppeasutustes" 2022  

Järelevalvet Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

hm@hm.ee; tel 7350 222.

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutava isiku poole: 

Hille Voolaid  (hille.voolaid@hm.ee).

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhend "Korruptsiooniennetus ja huvide konflikti vältimine õppeasutustes" 2022