Vastuvõtt

Talvine vastuvõtt

2023/2024 õppeaasta talvise vastuvõtu kohta loe siit

https://mehaanikakool.ee/uudised/talvine-vastuvott

Kuid uus õppeaasta pole enam mägede taga. Vastuvõtt  2024/2025 õppeaastaks algab 10.06.2024 

Praegu on hea aeg mõelda tulevikule, uurida erinevaid õppekavasid ja kaaluda enda eelistusi. Nii jõuad õige otsuseni, kuidas luua endale raudkindel tulevik ja mida võiksid õppida järgmisel õppeaastal. Vali õppimise rada,  kas õpid keevitades või automatiseerides, ehitades tehnosüsteeme või remontides autosid, peaasi, et meeldib. 


Tööturule on oodatud tehniliste erialade spetsialistid ja töötasud on korralikud. Meie teeme tööandjatega koostööd õppekavade koostamisel ja rakendamisel, et parimal viisil võimaldada õppijatele töömaailmas vajalike oskuste omandamist. 

Vali eriala, mis Sulle meeldib. Meil on neli õppevaldkonda ja lai valik õppekavasid kutsekeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks. Tutvu õppekavadega, vali endale meelepärane valdkond:

Paindlik õppekorraldus  Kutsekeskharidusõppes toimub õppetöö päevasel ajal. Kutseõppes toimub õppetöö õhtusel ajal, üldjuhul tööpäeviti, mis võimaldab ühendada töötamise ja õppimise. Õppijale tagab õpingute edukuse väga hea aja planeerimine, kokkulepped tööandjaga ja perekonnaga. Täiskasvanud õppijal on võimalus taotleda VÕTA raames varasemalt omandatud teadmiste ja tööalaste oskuste arvestamist, kui need vastavad õpitavale erialale. Õppija individuaalsust ja kutsealast arengut toetavad lahendused leitakse koostöös õppija, erialajuhi ja rühmajuhendajaga.

Praktika Eriala omandamisel on võtmetähtsusega ettevõttepraktika läbimine. Päevases õppes õppijad siirduvad ettevõttesse erialasele praktikale üldjuhul alates 2. kursuse II poolaastast ja 3. kursusel. Õhtuses õppes õppijad peavad erialase praktika sooritama paralleelselt õppetööga. Õppetöö- ja praktikaperioodid on määratud õppetöögraafikuga. Praktikal täidab õppija praktikakavaga ettenähtud tööülesandeid tööandja juhtimise ja kontrolli all. Tööandja ei ole kohustatud praktika eest tasu maksma, kuid üsna sageli ettevõtted tunnustavad parimaid praktikante stipendiumi või töötasu maksmisega. Soovitame juba eriala valiku protsessis uurida, millised ettevõtted selle eriala spetsialiste palkavad ja kus kõige enam meeldiks töötada. Praktikakoha leidmine on esimene harjutus erialase töö ja unistuste tööandja leidmisel.

Erasmus+ programmi raames on võimalik kandideerida õpirändele, et sooritada praktika välismaal. Õpirändes saavad osaleda erinevas vanuses ja erialal õppijad (lapsed, noored, õpilased, praktikandid ja täiskasvanud õppijad) aga ka õpetajad. Õpirännet rahastab Euroopa Liit.

Õppija toetamine, sõbralik ja hooliv koolipere Igal õpperühmal on rühmajuhendaja, kes õppijaid nõustab, korraldab probleemide lahendamise ja kontrollib, et õppimine sujuks plaanipäraselt. Koolis töötab sotsiaalpedagoog õppijate ja perede nõustamiseks ning sotsiaalse toimetuleku toetamiseks. Õppijal on õigus taotleda õppetoetust ning täiendavat toetust majanduslike probleemide korral. Väljaspool Tallinna linna elaval õppijal on õigus taotleda sõidukulude hüvitamist. Keskhariduseta õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis esmaõppe õppekavadel, saavad tasuta koolilõuna. Meil on sõbralikud ja abivalmis õpilased ning töötajad.

Õpilaskodu Meie uus õpilaskodu avati 01.09.2021 ning see asub koolihoone A-korpuse 3.-5. korrusel. Õpilaskodus on enamjaolt korterid, milles on kaks kahekohalist tuba. Igas korteris on WC, dušinurk, pliidiplaat, külmik, kraanikauss. Tubades on lauad, toolid ja voodid, loomulikult seina- ja laelambid, võrgupistikud ja WiFi. Igal korrusel on avatud ja mugav, teleriga puhkenurk. Liikumispuudega isikutele on kaks invatuba ning invalift. Vaata lisainfot siit.

Õppekeel Tulenevalt kutseõppeasutuse seadusest on kutsekeskharidusõppes õppekeel eesti keel, mis on igati jõukohane kõigile põhikooli edukalt lõpetanud õppijatele. Keeleõpet toetavad täiendavad keeleõppe tunnid ja konsultatsioonid. Igas õppevaldkonnas on erialasid, mida saab õppida 100% eesti keeles või 100% vene keeles.

Õpetame eesti, vene ja inglise keelt lõimituna põhiõpingutesse ja valikainete raames. Võõrkeelte õppimine on kutsehariduse omandamisel tasuta, mistõttu tasub eriti usinalt keeleõppe võimalusi kasutada.

Professionaalne õpikeskkond Praktiliste oskuste õppimiseks on õppetöökojad varustatud professionaalsete seadmetega, töövahendiga ning materjalidega. Tutvu kooli õpikeskkonnaga meie kodulehe virtuaaltuuri, pildigalerii ja "Tere tulemast Mehaanikakooli" videoklipi kaudu. Laste, lastevanemate ja kõigi õpihuviliste soov kõike oma silmaga vaadata teeb meile rõõmu. Kooli külastamiseks sobiva aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust arendusjuhiga, tel 5628 7310. 

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavaks ISO9001 ja ISO14001 standarditele. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt viidi läbi kooli kvaliteedihindamine 2020.aasta sügisel. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsuse kohaselt toimub järgmine kvaliteedihindamine 2026/2027 õppeaastal.

Ootame Sind külla kooliga tutvuma ja õppima!

Leia sobiv eriala, esita õigeaegselt avaldus SAIS.ee ja tule vestlusele, et kinnitada raudkindla tuleviku valik! Kui kõhkled, millist eriala valida, siis aitab Sind Eesti Töötukassa karjäärinõustaja, vaata siit.

Tööturule on oodatud tehniliste erialade spetsialistid ja töötasud on korralikud. Meie teeme tööandjatega koostööd õppekavade koostamisel ja rakendamisel, et parimal viisil võimaldada õppijatele töömaailmas vajalike oskuste omandamist. 

Vali eriala, mis Sulle meeldib. Meil on neli õppevaldkonda ja lai valik õppekavasid kutsekeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks. Tutvu õppekavadega, vali endale meelepärane valdkond:

Paindlik õppekorraldus  Kutsekeskharidusõppes toimub õppetöö päevasel ajal. Kutseõppes toimub õppetöö õhtusel ajal, üldjuhul tööpäeviti, mis võimaldab ühendada töötamise ja õppimise. Õppijale tagab õpingute edukuse väga hea aja planeerimine, kokkulepped tööandjaga ja perekonnaga. Täiskasvanud õppijal on võimalus taotleda VÕTA raames varasemalt omandatud teadmiste ja tööalaste oskuste arvestamist, kui need vastavad õpitavale erialale. Õppija individuaalsust ja kutsealast arengut toetavad lahendused leitakse koostöös õppija, erialajuhi ja rühmajuhendajaga.

Praktika Eriala omandamisel on võtmetähtsusega ettevõttepraktika läbimine. Päevases õppes õppijad siirduvad ettevõttesse erialasele praktikale üldjuhul alates 2. kursuse II poolaastast ja 3. kursusel. Õhtuses õppes õppijad peavad erialase praktika sooritama paralleelselt õppetööga. Õppetöö- ja praktikaperioodid on määratud õppetöögraafikuga. Praktikal täidab õppija praktikakavaga ettenähtud tööülesandeid tööandja juhtimise ja kontrolli all. Tööandja ei ole kohustatud praktika eest tasu maksma, kuid üsna sageli ettevõtted tunnustavad parimaid praktikante stipendiumi või töötasu maksmisega. Soovitame juba eriala valiku protsessis uurida, millised ettevõtted selle eriala spetsialiste palkavad ja kus kõige enam meeldiks töötada. Praktikakoha leidmine on esimene harjutus erialase töö ja unistuste tööandja leidmisel.

Erasmus+ programmi raames on võimalik kandideerida õpirändele, et sooritada praktika välismaal. Õpirändes saavad osaleda erinevas vanuses ja erialal õppijad (lapsed, noored, õpilased, praktikandid ja täiskasvanud õppijad) aga ka õpetajad. Õpirännet rahastab Euroopa Liit.

Õppija toetamine, sõbralik ja hooliv koolipere Igal õpperühmal on rühmajuhendaja, kes õppijaid nõustab, korraldab probleemide lahendamise ja kontrollib, et õppimine sujuks plaanipäraselt. Koolis töötab sotsiaalpedagoog õppijate ja perede nõustamiseks ning sotsiaalse toimetuleku toetamiseks. Õppijal on õigus taotleda õppetoetust ning täiendavat toetust majanduslike probleemide korral. Väljaspool Tallinna linna elaval õppijal on õigus taotleda sõidukulude hüvitamist. Keskhariduseta õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis esmaõppe õppekavadel, saavad tasuta koolilõuna. Meil on sõbralikud ja abivalmis õpilased ning töötajad.

Õpilaskodu Meie uus õpilaskodu avati 01.09.2021 ning see asub koolihoone A-korpuse 3.-5. korrusel. Õpilaskodus on enamjaolt korterid, milles on kaks kahekohalist tuba. Igas korteris on WC, dušinurk, pliidiplaat, külmik, kraanikauss. Tubades on lauad, toolid ja voodid, loomulikult seina- ja laelambid, võrgupistikud ja WiFi. Igal korrusel on avatud ja mugav, teleriga puhkenurk. Liikumispuudega isikutele on kaks invatuba ning invalift. Vaata lisainfot siit.

Õppekeel Tulenevalt kutseõppeasutuse seadusest on kutsekeskharidusõppes õppekeel eesti keel, mis on igati jõukohane kõigile põhikooli edukalt lõpetanud õppijatele. Keeleõpet toetavad täiendavad keeleõppe tunnid ja konsultatsioonid. Igas õppevaldkonnas on erialasid, mida saab õppida 100% eesti keeles või 100% vene keeles.

Õpetame eesti, vene ja inglise keelt lõimituna põhiõpingutesse ja valikainete raames. Võõrkeelte õppimine on kutsehariduse omandamisel tasuta, mistõttu tasub eriti usinalt keeleõppe võimalusi kasutada.

Professionaalne õpikeskkond Praktiliste oskuste õppimiseks on õppetöökojad varustatud professionaalsete seadmetega, töövahendiga ning materjalidega. Tutvu kooli õpikeskkonnaga meie kodulehe virtuaaltuuri, pildigalerii ja "Tere tulemast Mehaanikakooli" videoklipi kaudu. Laste, lastevanemate ja kõigi õpihuviliste soov kõike oma silmaga vaadata teeb meile rõõmu. Kooli külastamiseks sobiva aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust arendusjuhiga, tel 5628 7310. 

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavaks ISO9001 ja ISO14001 standarditele. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt viidi läbi kooli kvaliteedihindamine 2020.aasta sügisel. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsuse kohaselt toimub järgmine kvaliteedihindamine 2026/2027 õppeaastal.

Ootame Sind külla kooliga tutvuma ja õppima!

Leia sobiv eriala, esita õigeaegselt avaldus SAIS.ee ja tule vestlusele, et kinnitada raudkindla tuleviku valik! Kui kõhkled, millist eriala valida, siis aitab Sind Eesti Töötukassa karjäärinõustaja, vaata siit.