Koolielu

Erasmus+ projektitegevused 2022

Erasmus+ projekti 2021-1-EE01-KA122-VET-000016768 tegevused on 2022. aastal ellu viidud. 

Projekti nimetus "Õpilaste ja töötajate kutseoskuste ja võõrkeelepädevuse arendamine" 

Elluviimise periood 01.09.2021 - 28.02.2023  

Sihtriigid Itaalia (töötajate koolitused), Küpros (automaatika, kinnisvarahoolduse ja autovaldkonna õppijate praktika), Sloveenia (autovaldkonna õppijate praktika).

Taotletud toetus 18 õppija õpirändeks ja 12 töötaja koolitamiseks. Õpirändel käis 18 õppijat  ja enda kutsealast pädevust arendas koolitusel 12 töötajat. 

Projekti eelarve 103 558,00 eurot 

 


 

2022 õpirändel oli  3 eesmärki  

Õpilaste õpimotivatsioon ja rahulolu õpingutega kasvavad ning väheneb õpingud katkestanud või väljalangenud õpilaste arv

Võimalus kandideerida õpirändesse ja sooritada erialane praktika välisriigis, sõltumata sotsiaalsest taustast innustab õpingutes osalema. Toimetuleku kogemus uudses elu- ja praktikakeskkonnas, vajadus kasutada inglise keelt, kogeda erialase töö tegemist teises kultuuriruumis, arendada suhtlemisoskust tõstab enesekindlust, rahulolu ja motivatsiooni. Väheneb tõenäosus, et õppija katkestab õpingud. Suureneb tõenäosus, et õpirände läbinud õpilane innustab ja motiveerib õppimisele ja suuremate eesmärkide seadmisele.
 

Õpirände kogemus suurendab koolilõpetaja konkurentsivõimet tööturul. Õpilaste silmaring on avaram, parem on teadlikkus Euroopa projektidest ning Euroopa Liidus töötamise võimalustest.

Õpilaste õpirändes osalemine suurendab nende konkurentsivõimet tööturul ning motiveerib kaasõpilasi tegema pingutusi, et kandideerida osalema järgmises õpirände projektis. Õpirändes osalenud õpilase inglise keele oskus on paranenud. Õppija omandab iseseisvalt toimetuleku oskused, arendab võtmepädevusi ning saavutab konkurentsieelise riigisisesel ja rahvuvahelisel tööturul. Õpirändel osalenud õpilane tõenäoliselt tuleb toime õpingute eduka lõpetamisega eesmärgiga asuda erialasele tööle

Töötajate koolituste tulemusena  kasvab õppekorralduse ja õpetajatöö kvaliteet, õppijate areng on mitmekülgsemalt toetatud 

Töötajate õpiränne laiendab nende kutsealaseid oskusi, paraneb inglise keele oskus. Õpirändega loodud kontaktid loovad eeldused rahvusvahelise koostöö edendamiseks. Töötajad on motiveeritud panustama rohkem isiklikku kutsealasesse ja kooli arengusse. Enesetäiendamisega tegelevad töötajad tõstavad õppetöö kvaliteeti, muuhulgas osutatakse suuremat tähelepanu võtmepädevuste õpetamisele ja arendamisele, et tagada õpilaste ja töötajate suutlikkus kohaneda muutustega ühiskonnas ja tööturul 

Õpirändajate fookuses olid 

Digitaalsed oskused ja pädevused 

Võtmepädevuste arendamine 

Võõrkeelte õpetamine ja õppimine 

Õpirändajate pildigaleriid saad vaadata siin

Õpirändajate esitlusi saad vaadata siin

2023/2024 Erasmus+ projektijuht  Anna Fedjukina, anna.fedjukina@mehaanikakool.ee  Tööaeg E - R 8:15 - 12:15  

 

 

2022 õpirändel oli  3 eesmärki  

Õpilaste õpimotivatsioon ja rahulolu õpingutega kasvavad ning väheneb õpingud katkestanud või väljalangenud õpilaste arv

Võimalus kandideerida õpirändesse ja sooritada erialane praktika välisriigis, sõltumata sotsiaalsest taustast innustab õpingutes osalema. Toimetuleku kogemus uudses elu- ja praktikakeskkonnas, vajadus kasutada inglise keelt, kogeda erialase töö tegemist teises kultuuriruumis, arendada suhtlemisoskust tõstab enesekindlust, rahulolu ja motivatsiooni. Väheneb tõenäosus, et õppija katkestab õpingud. Suureneb tõenäosus, et õpirände läbinud õpilane innustab ja motiveerib õppimisele ja suuremate eesmärkide seadmisele.
 


Õpirände kogemus suurendab koolilõpetaja konkurentsivõimet tööturul. Õpilaste silmaring on avaram, parem on teadlikkus Euroopa projektidest ning Euroopa Liidus töötamise võimalustest.

Õpilaste õpirändes osalemine suurendab nende konkurentsivõimet tööturul ning motiveerib kaasõpilasi tegema pingutusi, et kandideerida osalema järgmises õpirände projektis. Õpirändes osalenud õpilase inglise keele oskus on paranenud. Õppija omandab iseseisvalt toimetuleku oskused, arendab võtmepädevusi ning saavutab konkurentsieelise riigisisesel ja rahvuvahelisel tööturul. Õpirändel osalenud õpilane tõenäoliselt tuleb toime õpingute eduka lõpetamisega eesmärgiga asuda erialasele tööle

Töötajate koolituste tulemusena  kasvab õppekorralduse ja õpetajatöö kvaliteet, õppijate areng on mitmekülgsemalt toetatud 

Töötajate õpiränne laiendab nende kutsealaseid oskusi, paraneb inglise keele oskus. Õpirändega loodud kontaktid loovad eeldused rahvusvahelise koostöö edendamiseks. Töötajad on motiveeritud panustama rohkem isiklikku kutsealasesse ja kooli arengusse. Enesetäiendamisega tegelevad töötajad tõstavad õppetöö kvaliteeti, muuhulgas osutatakse suuremat tähelepanu võtmepädevuste õpetamisele ja arendamisele, et tagada õpilaste ja töötajate suutlikkus kohaneda muutustega ühiskonnas ja tööturul 

Õpirändajate fookuses olid 

Digitaalsed oskused ja pädevused 

Võtmepädevuste arendamine 

Võõrkeelte õpetamine ja õppimine 

Õpirändajate pildigaleriid saad vaadata siin

Õpirändajate esitlusi saad vaadata siin

2023/2024 Erasmus+ projektijuht  Anna Fedjukina, anna.fedjukina@mehaanikakool.ee  Tööaeg E - R 8:15 - 12:15