Vastavalt raamatupidamise seadusele saab  avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid.

Selleks, et toetada e-arvetele üleminekut, võimaldab riik e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutada raamatupidamistarkvara E-arveldaja. Avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu saata tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-arvetele ülemineku ja kasutamise osas annab selgitusi Rahandusministeerium.

E-arvete saatmiseks tuleb sõlmida leping operaatoriga. E-arvete operaatoreid on Eestis mitmeid ning nende infosüsteemid on omavahel ühenduses. Standard Books toetab 4 e-arvete operaatorit: Omniva, Fitek, Envoice ja Telema. See tähendab, et saate vabalt valida endale sobivaima operaatori ning Standard Booksi äritarkvara saab e-arvete genereerimise, saatmise ja vastuvõtmisega suurepäraselt hakkama.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli e-arvete partner on Fitek.