Koolielu

Koolitervishoid


Koolilapse igakülgse arengu toetamiseks pakume meie koolis 15–19 aastastele õpilastele koolitervishoiuteenuseid.

Kooliõe teenust pakub SA Tallinna Koolitervishoid.

 

Kooliõde

Irina Ratnikova

Tel. +372 5625 6636

kooliode@mehaanikakool.ee

irina.ratnikova@kth.ee

Vastuvõtuaeg:

E - R 8.00 – 16.00 Õppehoone, A107 (Garderoobi kõrval)

 

Koolitervishoid tegeleb:

· Haiguste ennetamise ja varajase avastamisega

· Esmaabi osutamisega

· Tervisliku koolikeskkonna toetamisega

· Tervist väärtustava käitumise kujundamisega

 

Kooliõe ülesannete hulka kuuluvad järgmised tegevused:

  • Immuniseerimise teostamine (15-17 aastat – kuues Difteeria-Teetanus-Läkaköha) lapsevanema nõusolekul. Immuniseerimine on tõhus ning ohutu viis kaitsta tõsiste tagajärgede eest.

  • Kooliõde viib iseseisvalt läbi õpilaste ennetava tervisekontrolli (15-17aastat). Vastavaid andmeid oma lapse kohta saate lugeda portaalist www.digilugu.ee.

 

Tervisekontrolli käigus jälgib ja hindab kooliõde õpilase:

· Üldist tervise seisundit

· Luu- ja lihaskonda ning sugulist arengut

· Nägemis- ja kuulmisteravust

· Vererõhku, pikkust ja kaalu

· Naha ja limaskestade seisundit

· Rühti ja kõnet

· Emotsionaalset ja sotsiaalset heaolu

· Käitumisega seotud kaitse- ja riskifaktoreid

 

Info õpilastele ning nende vanematele

· Haigustunnuste ilmnemisel peab õpilane jääma koju ning vajadusel pöörduma perearsti poole.

· Koolis õpilast ei ravita. Haige õpilase ravi määrab ja seda koordineerib perearst või eriarst. Saab ööpäev läbi meditsiinilist nõu ka perearsti nõuandetelefonilt (vt lähemalt siit).

· Väljaspool kooli juhtunud õnnetuste või haigestumiste puhul pöörduda perearsti või muu tervishoiuasutuse poole.

· Krooniliste haigustega õpilastel olgu kaasas vajalikud ravimid. Kooliõel on vahendid vaid esmaabiks.

 

Infovoldik lapsevanematele:

eesti keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-EE.pdf

vene keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-RU.pdf

inglise keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-EN.pdf

 

 

Kasulikud materjalid:

Tallinna Koolitervishoid

www.vaimsetervisekuu.ee

www.peaasi.ee

Koolilapse igakülgse arengu toetamiseks pakume meie koolis 15–19 aastastele õpilastele koolitervishoiuteenuseid.

Kooliõe teenust pakub SA Tallinna Koolitervishoid.

 

Kooliõde

Irina Ratnikova

Tel. +372 5625 6636

kooliode@mehaanikakool.ee

irina.ratnikova@kth.ee

Vastuvõtuaeg:

E - R 8.00 – 16.00 Õppehoone, A107 (Garderoobi kõrval)

 

Koolitervishoid tegeleb:

· Haiguste ennetamise ja varajase avastamisega

· Esmaabi osutamisega

· Tervisliku koolikeskkonna toetamisega

· Tervist väärtustava käitumise kujundamisega

 

Kooliõe ülesannete hulka kuuluvad järgmised tegevused:

  • Immuniseerimise teostamine (15-17 aastat – kuues Difteeria-Teetanus-Läkaköha) lapsevanema nõusolekul. Immuniseerimine on tõhus ning ohutu viis kaitsta tõsiste tagajärgede eest.

  • Kooliõde viib iseseisvalt läbi õpilaste ennetava tervisekontrolli (15-17aastat). Vastavaid andmeid oma lapse kohta saate lugeda portaalist www.digilugu.ee.

 

Tervisekontrolli käigus jälgib ja hindab kooliõde õpilase:

· Üldist tervise seisundit

· Luu- ja lihaskonda ning sugulist arengut

· Nägemis- ja kuulmisteravust

· Vererõhku, pikkust ja kaalu

· Naha ja limaskestade seisundit

· Rühti ja kõnet

· Emotsionaalset ja sotsiaalset heaolu

· Käitumisega seotud kaitse- ja riskifaktoreid

 

Info õpilastele ning nende vanematele

· Haigustunnuste ilmnemisel peab õpilane jääma koju ning vajadusel pöörduma perearsti poole.

· Koolis õpilast ei ravita. Haige õpilase ravi määrab ja seda koordineerib perearst või eriarst. Saab ööpäev läbi meditsiinilist nõu ka perearsti nõuandetelefonilt (vt lähemalt siit).

· Väljaspool kooli juhtunud õnnetuste või haigestumiste puhul pöörduda perearsti või muu tervishoiuasutuse poole.

· Krooniliste haigustega õpilastel olgu kaasas vajalikud ravimid. Kooliõel on vahendid vaid esmaabiks.

 

Infovoldik lapsevanematele:

eesti keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-EE.pdf

vene keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-RU.pdf

inglise keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-EN.pdf

 

 

Kasulikud materjalid:

Tallinna Koolitervishoid

www.vaimsetervisekuu.ee

www.peaasi.ee