Koolielu

Projektitegevused


Erasmus+ õpiränne

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. Kool on tunnustatud Erasmus+ õpirände akrediteeringuga 2022-1-EE01-KA120-VET-000111193, kehtivusajaks on 01.02.2023 – 31.12.2027.

2023/24 õppeaasta projekt number 2023-1-EE01-KA121-VET-000130874  algas 01.06.2023 ja lõpeb 31.08.2024. Meie peamised eesmärgid 

 • olla aktiivne kool rahvusvahelises koostöövõrgustikus
 • Mehaanikakooli lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised
 • Erasmus+ projekt toetab kooli põhiväärtusi ning aitab kooli arengukava strateegilisi eesmärke ellu viia („Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool arengukava 2023-2025“, 2023).

 • Käesoleval õppeaastal on õpirände ja koolituse võimalus 36-l õpilasel ja10-l õpetajal. Programmi eelarve on 163 638 €, õpirändeid ja töötajate koolitusi kaasrahastab Euroopa Liit. 

Kutseõppuritel on programmi raames võimalik õppida ja läbida erialast praktikat  erinevates  Euroopa riikides. Meie senised õpirände sihtkohad on olnud Türgi, Sloveenia, Küpros, Soome, Saksamaa, Leedu, Rootsi. Loetelu pole ammendav, sest Euroopas on veel väga-väga palju vahvaid riike, kus sooritada erialast praktikat  ja õpetaja kutsealased kompetentsid järgmisele tasemele viia!  

Õpilase õpirändele lubamise tingimused 

 • väga head õpitulemused
 • laitmatu käitumine
 • õpirände ajaks  täisealine
 • inglise keel vähemalt B1 tasemel 
 • rühmajuhendaja ja erialajuhi heakskiit

Kuidas kandideerida?

Ootame kandideerima õppijaid, kelle praktika algab 2024 kevadel ja kõiki õpetajaid. Kiiremad ja motiveeritumad võidavad!     

Õpirändele soovijatel palun esitada motivatsioonikiri hiljemalt 26.01.2024 e-posti aadressile anna.fedjukina@mehaanikakool.ee. Motivatsioonikirjas nimeta oma välispraktika eesmärgid, samuti eelistatud või valitud sihtkoht. 

Õpirände järgmine infotund toimub 25.01.2024 Kell 15:40 kooli aulas. 

Erasmus+ programmi projektijuht / Project Manager Anna Fedjukina, anna.fedjukina@mehaanikakool.ee, Phone  +372 5840 0635  Monday - Friday 8:15 - 12:15 

Erasmus+ program coordinator Ene Pukk,  e-mail  ene.pukk@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5628 7310  Monday - Friday  9 - 15 

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 


Erasmus+ õpiränne

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. Kool on tunnustatud Erasmus+ õpirände akrediteeringuga 2022-1-EE01-KA120-VET-000111193, kehtivusajaks on 01.02.2023 ? 31.12.2027.

2023/24 õppeaasta projekt number 2023-1-EE01-KA121-VET-000130874  algas 01.06.2023 ja lõpeb 31.08.2024. Meie peamised eesmärgid 


 • olla aktiivne kool rahvusvahelises koostöövõrgustikus
 • Mehaanikakooli lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised
 • Erasmus+ projekt toetab kooli põhiväärtusi ning aitab kooli arengukava strateegilisi eesmärke ellu viia (?Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool arengukava 2023-2025?, 2023).

 • Käesoleval õppeaastal on õpirände ja koolituse võimalus 36-l õpilasel ja10-l õpetajal. Programmi eelarve on 163 638 ?, õpirändeid ja töötajate koolitusi kaasrahastab Euroopa Liit. 

Kutseõppuritel on programmi raames võimalik õppida ja läbida erialast praktikat  erinevates  Euroopa riikides. Meie senised õpirände sihtkohad on olnud Türgi, Sloveenia, Küpros, Soome, Saksamaa, Leedu, Rootsi. Loetelu pole ammendav, sest Euroopas on veel väga-väga palju vahvaid riike, kus sooritada erialast praktikat  ja õpetaja kutsealased kompetentsid järgmisele tasemele viia!  

Õpilase õpirändele lubamise tingimused 

 • väga head õpitulemused
 • laitmatu käitumine
 • õpirände ajaks  täisealine
 • inglise keel vähemalt B1 tasemel 
 • rühmajuhendaja ja erialajuhi heakskiit

Kuidas kandideerida?

Ootame kandideerima õppijaid, kelle praktika algab 2024 kevadel ja kõiki õpetajaid. Kiiremad ja motiveeritumad võidavad!     

Õpirändele soovijatel palun esitada motivatsioonikiri hiljemalt 26.01.2024 e-posti aadressile anna.fedjukina@mehaanikakool.ee. Motivatsioonikirjas nimeta oma välispraktika eesmärgid, samuti eelistatud või valitud sihtkoht. 

Õpirände järgmine infotund toimub 25.01.2024 Kell 15:40 kooli aulas. 

Erasmus+ programmi projektijuht / Project Manager Anna Fedjukina, anna.fedjukina@mehaanikakool.ee, Phone  +372 5840 0635  Monday - Friday 8:15 - 12:15 

Erasmus+ program coordinator Ene Pukk,  e-mail  ene.pukk@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5628 7310  Monday - Friday  9 - 15 

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine

Projekt nr 2014-2020.1.03.18-0133
Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 01.05.2018 – 04.03.2022
Rakendusüksus: SIHTASUTUS INNOVE
Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine.

Projekti lühikokkuvõte

Põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased saavad oma kätega luua ja rakendada oma teadmisi loodusainetes: programmeerida tööstusrobotit, juhtida mobiili abil bioonilist robotit või elektrohüdraulika õppestendil konstrueerida näiteks laeva aparelli töömehhanism ja analüüsida tema tööd. Projekti käigus luuakse õpilaste jaoks ainulaadne labor, mis aitab olenevalt sihtgrupist põhjalikumalt aru saada kaasaegsest tehnoloogiast ka kutsehariduse koolipõhises, töökohapõhises, täiend- ja ümberõppes.