Õppetöö

Õppetöögraafik ja tundide kellaajad

Õppetöögraafikuga on määratud õpperühma õppetöö jaotus õppeaasta jooksul.

Õppeaastas on vähemalt 40 õppimise nädalat ja kaks nädalat talvist koolivaheaega.

Praktika on õppimine ettevõttes, tööandja juhendamisel.  

Tundide kellajad on kooli tunniplaani koostamise alus. 

Pea meeles, et kutsekoolis õpime töötama ehk õppetöö aeg on tööaeg  ja hinded on töötasu!