Koolielu

Projektitegevused


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on kutseõppe sisu ja metoodika arendamine, õppevara soetamine või uuendamine, praktikakorralduse arendamine jne

Osaleme Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika, õpirännete ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

Õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit.

Erasmus+ programmi kontaktisik / Project Activities contact person and Erasmus+ program coordinator 

Ene Pukk,  e-mail  ene.pukk@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5628 7310

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on kutseõppe sisu ja metoodika arendamine, õppevara soetamine või uuendamine, praktikakorralduse arendamine jne

Osaleme Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika, õpirännete ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

Õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit.

Erasmus+ programmi kontaktisik / Project Activities contact person and Erasmus+ program coordinator 

Ene Pukk,  e-mail  ene.pukk@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5628 7310

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 

Kutsevaliku õppe rakendamine 01.04.21 - 31.08.2023

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“,   projekt “Kutsevaliku õppe rakendamine Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 01.04.2021- 31.08.2023". 

Projekti raames toimub õppetöö  kutsevaliku õppekaval. Õppe eesmärgiks on toetada õppija valmiduse kujunemist õpingute jätkamiseks kutseõppes või tööturule sisenemiseks.

Keskseks on õppija  minapildi/enese tundmise, rühmas osalemise oskuse ja õpimotivatsiooni tugevdamine.

Õppija saab teadmisi koolitusest/õppimisest, pildi tööelust ja ametitest. Õpib tegema valikuid ja otsuseid kutsevalikuks, õppimise ja karjääri valikuteks.