Õppetöö

VÕTA

Varasema Õpi- ja Töökogemuse Arvestamine


VÕTAt saab kasutada:

sisseastumisel õppeasutuse poolt seatud vastuvõtutingimuste täitmisel;

poolelijäänud õpingute jätkamiseks;

õppekava vahetamiseks;

õppekava täitmisel;

kutse omistamiseks.

VÕTA võimaldab arvestada:

varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;

täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;

töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

Seejuures on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga.

VÕTA on kasulik õppijale, sest:

võimaldab keskenduda uute teadmiste ja oskuste omandamisele, vältides juba õpitu kordamist;

võimaldab vähendada õppekava läbimisele kuluvat aega;

soodustab teooria ja praktika vaheliste seoste tekkimist;

suurendab motivatsioon elukestvaks õppeks;

muudab nähtavaks omandatud oskused ja teadmised, suurendab seeläbi enesehinnangut ning annab personaalse rahulolu.

VÕTA on kasulik õppeasutusele, sest:

toetab täiskasvanud õppijate arvu suurenemist;

erineva tausta ja kogemustega õppijad rikastavad kaasõppijaid, koolitajaid ja kogu õppeprotsessi;

soodustab koostööd erinevate haridusasutuste vahel.

Kasutatud materjal: https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/varasemate-opingute-ja-tookogemuse-arvestamine (08.09.2022)  

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli VÕTA rakendamise kord on kirjeldatud kooli õppekorralduse eeskirjas, punkt 4, õppekorralduse eeskirja  leiad siit 

VÕTAt saab kasutada:

sisseastumisel õppeasutuse poolt seatud vastuvõtutingimuste täitmisel;

poolelijäänud õpingute jätkamiseks;

õppekava vahetamiseks;

õppekava täitmisel;

kutse omistamiseks.

VÕTA võimaldab arvestada:

varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;

täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;

töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

Seejuures on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga.

VÕTA on kasulik õppijale, sest:

võimaldab keskenduda uute teadmiste ja oskuste omandamisele, vältides juba õpitu kordamist;

võimaldab vähendada õppekava läbimisele kuluvat aega;

soodustab teooria ja praktika vaheliste seoste tekkimist;

suurendab motivatsioon elukestvaks õppeks;


muudab nähtavaks omandatud oskused ja teadmised, suurendab seeläbi enesehinnangut ning annab personaalse rahulolu.

VÕTA on kasulik õppeasutusele, sest:

toetab täiskasvanud õppijate arvu suurenemist;

erineva tausta ja kogemustega õppijad rikastavad kaasõppijaid, koolitajaid ja kogu õppeprotsessi;

soodustab koostööd erinevate haridusasutuste vahel.

Kasutatud materjal: https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/varasemate-opingute-ja-tookogemuse-arvestamine (08.09.2022)  

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli VÕTA rakendamise kord on kirjeldatud kooli õppekorralduse eeskirjas, punkt 4, õppekorralduse eeskirja  leiad siit