Vastuvõtt

Eduka kandideerimise ABC sisseastujale 2024/2025 


1. Avalduse ja dokumentide esitamine SAIS-is

1) Sisseastumise infosüsteem SAIS on e-teenus, mille abil saavad Eesti kodanikud kooli esitada sisseastumisavalduse elektroonselt interneti teel (www.sais.ee).

2) SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi, Mobiil-ID ja selle PIN1koodi või SmartID.

3) Avalduse esitamisel palume olla täpne ja hoolikas ning veendu, et kõik andmed on sisestatud õigesti.

4) Avalduse võid esitada kahele erialale, märkides eelistuse, kumba eriala soovid kõige rohkem, mis on number 1, teine eelistus märgi numbriga 2.

5) Märgi kindlasti õige  õppevorm (kutsekeskharidusõpe ehk päevane õppevorm või kutseõpe ehk õhtune õppevorm)

6) Avaldus on esitatud, kui oled vajutanud avalduse täitmise lõpus nuppu “Esita”. Kui avaldusel on staatus “Esitamata”, siis kool seda arvesse ei võta ega menetle.

7) Puuduliku sisuga avaldused lükkab kool tagasi ühe nädala jooksul (näiteks avaldused,  millele on lisamata eelnevat haridustaset tõendava dokumendi koopia või mõni muu nõutud dokumendi koopia). 

8) Vastuvõtuperioodi vältel kontrolli SAIS-is aeg-ajalt oma avalduse olekut ning loe teateid, mida kool saadab. SAIS suunab teated ka avalduses märgitud e-posti aadressile, veendu, et e-posti aadress on SAIS-i õigesti sisestatud.

9) E-posti lugemisel kontrolli alati ka rämpsposti (Trash), sest sinna sattunud kirjad võivad jääda märkamatuks ning oluline info võib jääda õigel ajal lugemata.

Kool ei vastuta avalduse sisestamisel tehtud vigade või lugemata teadete tõttu tekkinud probleemide eest. 

2. Dokumentide esitamine koolis alates 10.06.2024 

1) Kui puudub võimalus elektroonilist avaldust esitada, siis alates 10.06.2024 kuni 28.06.2024 saab esitada avalduse ja dokumendid koolis, tööpäeviti 10 – 15 aadressil Uuslinna 10, Tallinn.

2) Kaasa võtta ID kaart, Mobiil-ID või Smart_ID koos paroolidega, sest avaldus tuleb esitada elektrooniliselt SAIS süsteemis. Selleks on koolis arvuti ja internetiühendus, vajadusel juhendab meie vastuvõtutöötaja. 

3) Kui ID-kaarti pole, selle kehtivusaeg on lõppenud või on kadunud PIN-koodid, siis pöördu Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse probleemi lahendamiseks.

4) Vastuvõtu pingerida avaldatakse www.sais.ee 11.07.2024.

5) Teade vastuvõtukomisjoni otsusest saadetakse kandidaadi poolt SAIS-is märgitud e-posti aadressile. Palun veendu, et e-posti aadress oleks avaldusel sisestatud õigesti ning kontrolli, kas SAIS-i teated pole sattunud rämpsposti (Trash) hulka.

6) Kui Sinu avaldus on SAIS-is saanud staatuse “Vastuvõetav” ning oled otsustanud asuda õppima Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis, siis pead oma õppima asumise soovi tähtaegselt kinnitama(18.juuli  2024). Õppima asumist palun kinnita SAIS-is või saada sellekohane  e-kiri aadressile vastuvott@mehaanikakool.ee.

7) Õppima asumise kinnitamise tähtaeg on kirjas SAIS-is ja vastuvõtukomisjoni otsuse teates.

8) Pärast õppima asumise kinnitamist on SAIS-is avalduse staatus “Tuleb õppima”.

9) Juhul, kui õpilaskandidaat oma õppima asumist õigeks ajaks ei kinnita, määrab SAIS automaatselt avalduse staatuseks “Määratud õppekohast loobunuks“.

10) Õppima asumist saad kinnitada ainult ühele õppekavale.

11) Alaealise õppija seaduslik esindaja annab õppima asumiseks kirjaliku nõusoleku. Sellekohase blanketi väljastame õppija esindajale enne õppeaasta algust, augustis toimuval lastevanemate koosolekul. Sellekohane teave on kandideerimisel SAIS-is olemas.

Kui avalduse esitamisega tekib küsimusi, võta ühendust vastuvõtukomisjoni töötajaga või kirjuta vastuvott@mehaanikakool.ee.

Vastuvõtu info ja kooli kontaktandmed leiad kooli veebilehelt www.mehaanikakool.ee  

 

 

1. Avalduse ja dokumentide esitamine SAIS-is

1) Sisseastumise infosüsteem SAIS on e-teenus, mille abil saavad Eesti kodanikud kooli esitada sisseastumisavalduse elektroonselt interneti teel (www.sais.ee).

2) SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi, Mobiil-ID ja selle PIN1koodi või SmartID.

3) Avalduse esitamisel palume olla täpne ja hoolikas ning veendu, et kõik andmed on sisestatud õigesti.

4) Avalduse võid esitada kahele erialale, märkides eelistuse, kumba eriala soovid kõige rohkem, mis on number 1, teine eelistus märgi numbriga 2.

5) Märgi kindlasti õige  õppevorm (kutsekeskharidusõpe ehk päevane õppevorm või kutseõpe ehk õhtune õppevorm)

6) Avaldus on esitatud, kui oled vajutanud avalduse täitmise lõpus nuppu “Esita”. Kui avaldusel on staatus “Esitamata”, siis kool seda arvesse ei võta ega menetle.

7) Puuduliku sisuga avaldused lükkab kool tagasi ühe nädala jooksul (näiteks avaldused,  millele on lisamata eelnevat haridustaset tõendava dokumendi koopia või mõni muu nõutud dokumendi koopia). 

8) Vastuvõtuperioodi vältel kontrolli SAIS-is aeg-ajalt oma avalduse olekut ning loe teateid, mida kool saadab. SAIS suunab teated ka avalduses märgitud e-posti aadressile, veendu, et e-posti aadress on SAIS-i õigesti sisestatud.

9) E-posti lugemisel kontrolli alati ka rämpsposti (Trash), sest sinna sattunud kirjad võivad jääda märkamatuks ning oluline info võib jääda õigel ajal lugemata.

Kool ei vastuta avalduse sisestamisel tehtud vigade või lugemata teadete tõttu tekkinud probleemide eest. 

2. Dokumentide esitamine koolis alates 10.06.2024 

1) Kui puudub võimalus elektroonilist avaldust esitada, siis alates 10.06.2024 kuni 28.06.2024 saab esitada avalduse ja dokumendid koolis, tööpäeviti 10 – 15 aadressil Uuslinna 10, Tallinn.

2) Kaasa võtta ID kaart, Mobiil-ID või Smart_ID koos paroolidega, sest avaldus tuleb esitada elektrooniliselt SAIS süsteemis. Selleks on koolis arvuti ja internetiühendus, vajadusel juhendab meie vastuvõtutöötaja. 

3) Kui ID-kaarti pole, selle kehtivusaeg on lõppenud või on kadunud PIN-koodid, siis pöördu Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse probleemi lahendamiseks.

4) Vastuvõtu pingerida avaldatakse www.sais.ee 11.07.2024.

5) Teade vastuvõtukomisjoni otsusest saadetakse kandidaadi poolt SAIS-is märgitud e-posti aadressile. Palun veendu, et e-posti aadress oleks avaldusel sisestatud õigesti ning kontrolli, kas SAIS-i teated pole sattunud rämpsposti (Trash) hulka.

6) Kui Sinu avaldus on SAIS-is saanud staatuse “Vastuvõetav” ning oled otsustanud asuda õppima Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis, siis pead oma õppima asumise soovi tähtaegselt kinnitama(18.juuli  2024). Õppima asumist palun kinnita SAIS-is või saada sellekohane  e-kiri aadressile vastuvott@mehaanikakool.ee.

7) Õppima asumise kinnitamise tähtaeg on kirjas SAIS-is ja vastuvõtukomisjoni otsuse teates.

8) Pärast õppima asumise kinnitamist on SAIS-is avalduse staatus “Tuleb õppima”.

9) Juhul, kui õpilaskandidaat oma õppima asumist õigeks ajaks ei kinnita, määrab SAIS automaatselt avalduse staatuseks “Määratud õppekohast loobunuks“.

10) Õppima asumist saad kinnitada ainult ühele õppekavale.

11) Alaealise õppija seaduslik esindaja annab õppima asumiseks kirjaliku nõusoleku. Sellekohase blanketi väljastame õppija esindajale enne õppeaasta algust, augustis toimuval lastevanemate koosolekul. Sellekohane teave on kandideerimisel SAIS-is olemas.

Kui avalduse esitamisega tekib küsimusi, võta ühendust vastuvõtukomisjoni töötajaga või kirjuta vastuvott@mehaanikakool.ee.

Vastuvõtu info ja kooli kontaktandmed leiad kooli veebilehelt www.mehaanikakool.ee