Täiendõpe

Koolituskalender


VÕTI RKT koolitused viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.

 

Tasuta koolitused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium. Finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine", mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. 

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 18-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Info ja registreerimine

Mati Sarapuu tel: 636 0134, 5330 5239

e-post: mati.sarapuu@mehaanikakool.ee

**************************************

Toimuvad kursused august 2023 - detsember 2024

03.06.-20.06.2024 Veevärgilukksepa baaskursus, 60 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

19.08.-29.08.2024 Sõiduauto juhtimisseadmete ja veermike hooldus, ülddiagnostika ning remont, 60 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

30.09.-11.10.2024 Keevitaja  täienduskoolitus, 60 tundi, õppekeel: eesti. Tasuta

AutoCad koolitus algajatele, 40 tundi, õppekeel: vene, Tasuta

Automaatikaskeemide projekteerimine edasijõudnutele, 40 tundi, õppekeel: vene, Tasuta

Automaatikaskeemide projekteerimise baaskursus, 40 tundi, õppekeel: vene, Tasuta

Bensiinimootori sissepritsesüsteemide ehitus, diagnostika ja veaotsing, 60 tundi, õppekeel: eesti. Tasuta

Elektrik-automaatiku täienduskoolitus, 60 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

HMI operaatorpaneeli programmeerimine, 80 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

Hoonesiseste küttesüsteemide paigaldus, hooldus ja remont, 70 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

Hüdroautomaatika baaskursus, 40 tundi, õppekeel: vene, Tasuta

Kontrollerite programmeerimise alused, 60 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

Omadiagnoosisüsteemi OBD ülesanne, ülesehitus ja kasutamine veaotsingul, 60 tundi, õppekeel: eesti. Tasuta

Tootmisautomaatika kontrollerite programmeerimine, 60 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

 

* toimumise kuupäevades võib toimuda muudatusi.

 

Registreerimine lõppenud

05.02.-28.02.2024 TIG keevitaja koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

19.02.-28.03.2024 MMA, MAG keevitaja baaskursus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920€

19.02.-28.03.2024 TIG keevitaja koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

28.02.-28.03.2024 Automaalri koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

11.03.-30.04.2024 Veevärgilukksepa koolitus, 140 tundi, õppekeel: vene. 2240 €

18.03.-19.04.2024 Treiali algõppe kursus, 120 tundi, õppekeel: vene. 1920 €

01.04.-24.04.2024 MMA, MAG keevitaja baaskursus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920€

01.04.-24.04.2024 TIG keevitaja koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

08.04.-17.05.2024 Automaalri koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

06.05.-31.05.2024 MMA, MAG keevitaja baaskursus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920€

13.05.-07.06.2024  TIG keevitaja koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

VÕTI RKT koolitused viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.

 

Tasuta koolitused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium. Finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine", mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. 

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 18-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Info ja registreerimine

Mati Sarapuu tel: 636 0134, 5330 5239

e-post: mati.sarapuu@mehaanikakool.ee

**************************************

Toimuvad kursused august 2023 - detsember 2024

03.06.-20.06.2024 Veevärgilukksepa baaskursus, 60 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

19.08.-29.08.2024 Sõiduauto juhtimisseadmete ja veermike hooldus, ülddiagnostika ning remont, 60 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

30.09.-11.10.2024 Keevitaja  täienduskoolitus, 60 tundi, õppekeel: eesti. Tasuta

AutoCad koolitus algajatele, 40 tundi, õppekeel: vene, Tasuta

Automaatikaskeemide projekteerimine edasijõudnutele, 40 tundi, õppekeel: vene, Tasuta

Automaatikaskeemide projekteerimise baaskursus, 40 tundi, õppekeel: vene, Tasuta

Bensiinimootori sissepritsesüsteemide ehitus, diagnostika ja veaotsing, 60 tundi, õppekeel: eesti. Tasuta

Elektrik-automaatiku täienduskoolitus, 60 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

HMI operaatorpaneeli programmeerimine, 80 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

Hoonesiseste küttesüsteemide paigaldus, hooldus ja remont, 70 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

Hüdroautomaatika baaskursus, 40 tundi, õppekeel: vene, Tasuta

Kontrollerite programmeerimise alused, 60 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

Omadiagnoosisüsteemi OBD ülesanne, ülesehitus ja kasutamine veaotsingul, 60 tundi, õppekeel: eesti. Tasuta

Tootmisautomaatika kontrollerite programmeerimine, 60 tundi, õppekeel: vene. Tasuta

 

* toimumise kuupäevades võib toimuda muudatusi.

 

Registreerimine lõppenud

05.02.-28.02.2024 TIG keevitaja koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

19.02.-28.03.2024 MMA, MAG keevitaja baaskursus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920€

19.02.-28.03.2024 TIG keevitaja koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

28.02.-28.03.2024 Automaalri koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

11.03.-30.04.2024 Veevärgilukksepa koolitus, 140 tundi, õppekeel: vene. 2240 €

18.03.-19.04.2024 Treiali algõppe kursus, 120 tundi, õppekeel: vene. 1920 €

01.04.-24.04.2024 MMA, MAG keevitaja baaskursus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920€

01.04.-24.04.2024 TIG keevitaja koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

08.04.-17.05.2024 Automaalri koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €

06.05.-31.05.2024 MMA, MAG keevitaja baaskursus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920€

13.05.-07.06.2024  TIG keevitaja koolitus, 120 tundi, õppekeel: eesti, vene. 1920 €