Vastuvõtt

Erialad 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025

Keevitaja (osakutse TIG keevitaja)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeelÕppekava kood
ÕppeliikKutseõppe esmaõpeÕppevormStatsionaarne, õhtune õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aastaTase4.taseÕppekeelvene keelÕppekava kood134259

Eriala kirjeldus

Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning  ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.

Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

4. taseme keevitaja koostab ja keevitab mitmesuguseid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone. Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi või koordinaatori või meistriga. Ta kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: käsikaarkeevitus (MMA 111), poolautomaatkeevitus (MIG 131, MAG 135, 136, 138) ja TIG-keevitus (141, 142).

TIG keevituse õppekava on mõeldud neile keevitajatele, kes soovivad omandada musta ja roostevaba metalli ning alumiiniumi TIG-keevituse kompetentsid.

Tööks vajalikud isikuomadused

Keevitaja peab oskama oma tööd iseseisvalt planeerida ja olema valmis meeskonnatööks. Töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega.  Vajalik on ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemine, kontsentreerumisvõime ja püsivus.

Töökeskkond

Keevitaja töötab nii sise- kui ka välistingimustes, tööl  võib olla korraldatud ka vahetustega töötamine. Töö on mõõduka tempoga, tööülesanded vahelduvad. Keevitaja peab olema valmis töötama ebamugavas või sundasendis, taluma temperatuurikõikumisi, kõrgusi, vibratsiooni, müra ja tolmu. Töö võib toimuda ohtlikes keskkondades, nt mahutites, ehitus- või tööstusobjektil kõrgustes jne. Ta peab tundma kutsealast ohutustehnikat, elektriseadmete kasutamisega kaasnevat ohutustehnikat, kasutama asjakohaseid kaitsevahendeid ning teadma keevitusega kaasnevaid kahjulikke toimeid inimorganismile (põletusoht, nägemiskahjustused  jne). Keevitamisel eralduvad gaasid ja töökeskkonnas olev kivi- ja metallitolm võivad esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Töövahendid ja õppetöökojad

Keevitaja kasutab oma töös keevitus-, gaasilõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi, mehaanilisi ja pneumaatilisi käsitööriistu (frees, meisel, haamer, käi jne) ning abivahendeid (rakised, pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed, söeelektroodid jne) ja mõõteriistu (šabloonid, nurgik, mõõdulint, nihik jne).

Kooli õppetöökojad on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga, mis loob turvalise ja inspireeriva keskkonna keevitaja eriala omandamiseks.   Keevitustööde õppimiseks on kaasaegsed  seadmed

  • Keevitussimulaatorid
  • Käsikaarkeevitusagregaadid
  • MAG (poolautomaatkeevitus) ja TIG keevitusagregaadid
  • Keevitusautomaadid
  • Lõikepingid, valtspingid, toruvaltspingid
  • Erinevad käsitööriistad
  • Materjalide töötlemise ja ettevalmistamise ruumid.

Tööohutus

Tervist ja keskkonda säästev töökultuur kuulub õppimise ja keevitustöö juurde.

Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud erialale vastavad tööriided, peakate, turvajalatsid ning nõuetekohane professionaalse keevitaja kaitsemask.   Vastavalt töö iseloomule on kohustuslik kasutada individuaalseid isikukaitsevahendid. Isikukaitsevahendil peab olema nõuetele vastavust tõendav CE tähis.

Õppetöö korraldus

Õppetöögraafikuga määratakse õppenädalad koolis ning praktikanädalad ettevõttes. Õppetöö koolis toimub tööpäeviti, vastavalt õpperühma tunniplaanile. Üldine õhtuse õppe aeg on 16:30 – 21:10 . Tavapäraselt on õppetöögraafik jagatud põhimõttel 2 nädalat koolis, 2 nädalat praktika ettevõttes. Õpperühma õppetöögraafik on avaldatud kooli veebilehel www.mehaanikakool.ee

Ettevõtte praktika toimub üldjuhul täistööajaga, praktikalepingu ja ettevõttega kokkulepitud töögraafiku alusel.

Õppekavast (kood 134259) ja õppetöö korraldusest antakse põhjalik ülevaade õppeaasta esimestes tundides.

Enn Helemäe