Vastuvõtt

Erialad 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025

Sõidukite kere- ja värvitööde meister (õppekava on uuendamisel, vastuvõttu ei ole)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeel
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne õpeEeldus alustamiseks4. taseme kutseoskuste olemasolu sõidukite värvi- ja keretööde või hoolduse ja remondi valdkonnas ning keskharidusÕppeaeg1 aastaTase5. taseme jätkuõpeÕppekeeleesti, vene

Eriala kirjeldus

Sõidukite kere- ja värvitööde meister tagab sõidukite efektiivse, ohutu ning keskkonnasäästliku kere remonttöö ja värvimise.
Töö sisuks on kere- ja värvitööde tehniliste ülesannete täitmine, töökoja tööprotsessi juhtimine sh töömahtude hindamine, kalkulatsioonide koostamine, töökoja seadmete korrashoiu korraldamine ning kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise tagamine. 
Sõidukite kere- ja värvitööde meistri töö eeldab tehnilise dokumentatsiooni lugemise ning juhendmaterjalide kasutamise oskust.  Ta korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes ja keerukamates  olukordades ja vastutab  kvaliteetse töötulemuse eest.  Töötamisel väärtustab keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse  ja  töötervishoiu nõudeid ning materjalide säästliku kasutamise põhimõtteid. Töös on olulised koostöö ja osalemine  meeskonnatöös  ning oma pädevuse piires teiste töötajate juhendamine.  Sõidukite kere- ja värvitööde meister käitub  vastastikust suhtlemist toetaval viisil,  kasutab  erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid  ning erialast sõnavara eesti- ja inglise keeles.   

Kutseõppe valikained laiendavad erialaseid kompetentse ja suurendavad kutseõppe lõpetaja konkurentsivõimet tööturul ning õpingute jätkamisel.   Valikainete kaudu on võimalik arendada  võõrkeeleoskust, IKT alaseid kompetentse,  õppida klienditeeninduse juhtimist, kvaliteedijuhtimist, majanduse aluseid   jms.

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Praktikaettevõtted on valdavalt Tallinnad ja Harjumaal tegutsevad sõidukite hoolduse ja ja remonttööde teenust pakkuvad ettevõtted, eelistatult Autode Müügi-  ja Teenindusettevõtete Liidu (AMTEL)  liikmed. Praktikat võib sooritada EU liikmesriigis kandideerides Erasmus+ õpirände programmi. 

Õpikeskkond

Teooria- ja praktilise õppe läbiviimiseks on koolis heal tasemel sisustusega õpperuumid. Õppijale on tagatud piisavad võimalused omandada teadmised kutseala faktide, põhimõtete, teooriate ja tavade kohta ning saavutada  võimekus teadmisi rakendada tööülesannete täitmiseks, erialaste oskuste praktiliseks harjutamiseks ja vilumuse saavutamiseks. Õppetöös kasutatakse professionaalse  töökoja varustust,   näiteks 

 • autotõstukid
 • lehtmetallide töötlemise seadmed
 • keevitus- ja tuletööde tegemiseks vajalikud seadmed ja gaasid
 • klaasitööde vahendid
 • rehvimontaaži- ja tasakaalustamise pingid
 • autopesula ja  sõidukite pindade hoolduse ruum
 • auto keretöödeks Car-o-Liner kerevenituspink ja mõõtesüsteem
 • plastitööde labor
 • keevitustööde töökoda
 • automaalritöökoja seadmed   sh värvilabor, kruntimisala ja värvikamber 
 • kalkuatsioonide koostamise programm Cabas

Tööohutus ja töötervishoid

Õpetame ohutult, säästlikult ja keskkonnasõbralikult töötamist. Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:

 • Erialale vastavad töötunked
 • Peakate
 • Turvajalatsid

Õpilane võib kasutada isiklikke individuaalseid isikukaitsevahendeid nagu  kaitseprille, kindaid ja kuulmiskaitsevahendeid.  Isikukaitsevahendi soetamisel tuleb veenduda, et sellel on CE märgis, mis kinnitab vastavust olulistele nõuetele.   

 

Kutsestandard

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10665863

Lauri Veso