Uudised

Matemaatikanädal 2019 27. märts

14.01.19 - 18.01.19 toimus „Kultuuripärandi aasta Eestis“ raames matemaatika nädal, mille jooksul toimusid võistlused I ja II kursuse võistkondade vahel.


Igast rühmast osales üks võistkond, kokku 15 võistkonda - 64 õpilast ja esimest korda ka õpetajate võistkond (Anne Okas, Julia Jaśina ja Anna Reren).Ürituse eesmärgiks oli tutvustada õpilastele rikkalikku kultuuripärandit, vaimseid ja materiaalseid väärtusi, traditsioone ja kombeid ning arhitektuuri läbi matemaatiliste ülesannete ja mõistatuste lahendamise.
  
  

 Ülesanded olid erinevat tüüpi ja eri raskusastmetega: nõudsid arvutamisoskust, erudeeritust, tähelepanelikust, kiirust ja loogikat. Oluline oli ka grupis töötamise oskus, teiste arvamusega arvestamine vastuste valimisel. Saadud arvulised vastused olid koodid, mis tuli võtme abil lahti muukida, igale numbrile vastas täht eesti tähestikust. Nii kujunesid vastusteks sõnad –tähtsamad Eesti kultuuriobjektid ning nende hulk. Näiteks XIII sajandi ajalooline objekt on Tallinna Vanalinn, Eesti suuruselt seitsmes saar Kihnu on säilitanud oma kultuuri –riided, keel, muusika, käsitöö, mitmehäälne Setu laul - Seto Leelo jpm.