Uudised

Infotunnid 1.kursuste lastevanematele 18. august Ene


Infotunnid kutsekeskhariduse õppesse asuvate õpilaste esindajatele, lapsevanematele toimuvad vastavalt  erialale  

Собрание для опекунов и родителей учеников поступивших на среднеспециальное обучение

  • 25.august 2021 kell 17:00  ehituse ja automaatika  erialad kinnisvarahooldus  KVH ja automaatika ATM rühmad  (специальности строительства и автоматики)                                                                  

 

  • 26.august 2021 kell 17:00  autoremondi  erialad  - sõiduauotehnik SAT, automaaler AM,     autoplekksepp-komplekteerija APK rühmad              (авторемонт) 

 

  • 27.august 2021 kell 17:00  keevituse- ja metallitööde rühm KMT  (сварка и  обработка металла) 

 

Peamised teemad

1. Direktori tervitussõnad, ülevaade koolist ja koolipere tutvustamine

2. Õppedirektori ülevaade õppetöö korraldusest 

3. Sotsiaalpedagoogi ülevaade õpilastele pakutavatest teenustest ja toetuste korrast 

4. Covid-19 viiruse tõkestamise meetmetest, vaktsineerimise ja testimise korraldusest 

5. Vestlused erialalajuhi ja kutseõpetajatega, õpikeskkonna tutvustamine 

 

Kõik infotunnid toimuvad kooli aulas

PALUME KANDA MASKI!

Infotunnid kutsekeskhariduse õppesse asuvate õpilaste esindajatele, lapsevanematele toimuvad vastavalt  erialale  

Собрание для опекунов и родителей учеников поступивших на среднеспециальное обучение

  • 25.august 2021 kell 17:00  ehituse ja automaatika  erialad kinnisvarahooldus  KVH ja automaatika ATM rühmad  (специальности строительства и автоматики)                                                                  

 

  • 26.august 2021 kell 17:00  autoremondi  erialad  - sõiduauotehnik SAT, automaaler AM,     autoplekksepp-komplekteerija APK rühmad              (авторемонт) 

 

  • 27.august 2021 kell 17:00  keevituse- ja metallitööde rühm KMT  (сварка и  обработка металла) 

 

Peamised teemad

1. Direktori tervitussõnad, ülevaade koolist ja koolipere tutvustamine

2. Õppedirektori ülevaade õppetöö korraldusest 

3. Sotsiaalpedagoogi ülevaade õpilastele pakutavatest teenustest ja toetuste korrast 

4. Covid-19 viiruse tõkestamise meetmetest, vaktsineerimise ja testimise korraldusest 

5. Vestlused erialalajuhi ja kutseõpetajatega, õpikeskkonna tutvustamine 

 

Kõik infotunnid toimuvad kooli aulas

PALUME KANDA MASKI!