Uudised

Eriolukord koolis alates 16.03.2020 kuni 15.05.2020 13. märts Anna


Eriolukorra plaani kohaselt on kool suletud alates 16.03.2020 kuni 15.05.2020.

Järgime Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi 

Väldime  olukordi või kogunemisi, mis pole tingimata vajalikud ning kus võib toimuda viiruse ülekandumine.  Me ei korraldada õppetööd  väikestes õppegruppides või väljaspool kooli (nt tööandja ruumides).

Õpilaste praktika toimub juhul, kui kõik osapooled (õpilane, vanem, tööandja) sellega nõus on.   Majandustegevus peab jätkuma ja ettevõtete tegevust tuleks  võimalikult vähe häirida.

Ühiselamutes olevad õpilased peavad siirduma  koju. Kui tegemist on erivajadustega õppija või välismaalasega, kes mõjuvatel põhjustel ei saa koju minna, siis pöördub õppija kooli poole lahenduse leidmiseks. 

Õppetöö toimub distantsõppel tunniplaani alusel. Kõik õpilased peavad osalema koduõppes  tunniplaani järgi. 

Tunniplaanis oleva tunni kohta annab õpetaja ülesanded õppeinfosüsteemi TAHVEL kaudu,  lisaks võivad õpetajad kasutada erinevaid e-õppe rakendusi,  e-suhtluse kanaleid (fb, kontakt, skype jne) 

Kooli töötajad on kättesaadavad  e-posti, mobiiltelefoni kaudu   

E -  R  8 - 15:30    

Eriolukorra plaani kohaselt on kool suletud alates 16.03.2020 kuni 15.05.2020.

Järgime Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi 

Väldime  olukordi või kogunemisi, mis pole tingimata vajalikud ning kus võib toimuda viiruse ülekandumine.  Me ei korraldada õppetööd  väikestes õppegruppides või väljaspool kooli (nt tööandja ruumides).

Õpilaste praktika toimub juhul, kui kõik osapooled (õpilane, vanem, tööandja) sellega nõus on.   Majandustegevus peab jätkuma ja ettevõtete tegevust tuleks  võimalikult vähe häirida.

Ühiselamutes olevad õpilased peavad siirduma  koju. Kui tegemist on erivajadustega õppija või välismaalasega, kes mõjuvatel põhjustel ei saa koju minna, siis pöördub õppija kooli poole lahenduse leidmiseks. 

Õppetöö toimub distantsõppel tunniplaani alusel. Kõik õpilased peavad osalema koduõppes  tunniplaani järgi. 

Tunniplaanis oleva tunni kohta annab õpetaja ülesanded õppeinfosüsteemi TAHVEL kaudu,  lisaks võivad õpetajad kasutada erinevaid e-õppe rakendusi,  e-suhtluse kanaleid (fb, kontakt, skype jne) 

Kooli töötajad on kättesaadavad  e-posti, mobiiltelefoni kaudu   

E -  R  8 - 15:30