Uudised

2023/2024 õppeaasta avamine 14. august Ene


Kutsekeskhariduse I kursusele vastu võetud õpilaste lastevanemate koosolekud toimuvad õppevaldkondades järgmiselt: 

Autoerialad  ning  keevituse- ja metallitööde erialad  28.augustil 2023 algusega kell 17:00  

Automaatika ja ehituse erialad  29.augustil algusega kell 17:00  

Päevakord: 

  1. Direktori tervitussõnad, ülevaade koolist ja koolipere tutvustamine
  2. Õppedirektori ülevaade õppetöö korraldusest
  3. Ülevaade õpilastele pakutavatest teenustest ja toetuste korrast (sotsiaalpedagoog ja õppedirektor)
  4. Vestlused erialajuhi ja kutseõpetajatega, õpikeskkonna tutvustamine

 

Õppeaasta avaaktused toimuvad 01.septembril järgmiselt 

10:00 I kursus kutsekeskhariduse rühmad 

12:00 II  kursuse kutsekeskhariduse rühmajuhendajate tunnid

13:00 III kursuse kutsekeskhariduse  rühmajuhendajate tunnid

14:30 Kutseõppe (õhtuse õppe)  I kursus

Tunniplaanijärgsed tunnid algavad 04.septembril  

Õppetöö kutsekeskharidusõppes toimub vahemikus 8:15  kuni 15:30 vastavalt tunniplaanile

Õppetöö kutseõppes toimub 16:30 kuni 21:10 vastavalt tunniplaanile

Tere tulemast kooli! 

                                  

 

Kutsekeskhariduse I kursusele vastu võetud õpilaste lastevanemate koosolekud toimuvad õppevaldkondades järgmiselt: 

Autoerialad  ning  keevituse- ja metallitööde erialad  28.augustil 2023 algusega kell 17:00  

Automaatika ja ehituse erialad  29.augustil algusega kell 17:00  

Päevakord: 

  1. Direktori tervitussõnad, ülevaade koolist ja koolipere tutvustamine
  2. Õppedirektori ülevaade õppetöö korraldusest
  3. Ülevaade õpilastele pakutavatest teenustest ja toetuste korrast (sotsiaalpedagoog ja õppedirektor)
  4. Vestlused erialajuhi ja kutseõpetajatega, õpikeskkonna tutvustamine

 

Õppeaasta avaaktused toimuvad 01.septembril järgmiselt 

10:00 I kursus kutsekeskhariduse rühmad 

12:00 II  kursuse kutsekeskhariduse rühmajuhendajate tunnid

13:00 III kursuse kutsekeskhariduse  rühmajuhendajate tunnid

14:30 Kutseõppe (õhtuse õppe)  I kursus

Tunniplaanijärgsed tunnid algavad 04.septembril  

Õppetöö kutsekeskharidusõppes toimub vahemikus 8:15  kuni 15:30 vastavalt tunniplaanile

Õppetöö kutseõppes toimub 16:30 kuni 21:10 vastavalt tunniplaanile

Tere tulemast kooli!