Koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega


Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) vahel sõlmitud teenusleppe alusel osutab RTK alates 01.07.23 riigihangete korraldamise tugiteenust kõikidele HTMi valitsemisala koolidele, Eesti Keele Instituudile ja Eesti Kirjandusmuuseumile. Kogu riigihangete korraldamise protsessi kirjeldab standartoimemudel.

Mehaanikakooli hankeid teeb Riigi Tugiteenuste Keskuse V hankeüksus. 

 

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) vahel sõlmitud teenusleppe alusel osutab RTK alates 01.07.23 riigihangete korraldamise tugiteenust kõikidele HTMi valitsemisala koolidele, Eesti Keele Instituudile ja Eesti Kirjandusmuuseumile. Kogu riigihangete korraldamise protsessi kirjeldab standartoimemudel.

Mehaanikakooli hankeid teeb Riigi Tugiteenuste Keskuse V hankeüksus.