Õppetöö

ÕppekavadTallinna Lasnamäe Mehaanikakooli tasemeõppe õppekavad,  statsionaarne õppevorm    
Õppekava nimetus  EQF tase  maht EKAP  EHISe kood rakendamise aasta  Link õppekavale, mooduli rakenduskavale 
ABIKS KUTSE VALIMISEL                   TEL 636 0126 ; 5688 2448
Kutsevaliku õppekava 421 Teise taseme kutseõpe 30 214057 2020 moodulid ja rakenduskava
AUTOERIALAD                                        ÕPPEKAVADE JUHT LAURI VESO, TEL 5697 0003   
Mootorsõidukitehnik (sõiduautotehnik) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201146 2018 moodulid ja rakenduskava
Automaaler 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201147 2018 moodulid ja rakenduskava
Autoplekksepp-komplekteerija 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201155 2018 moodulid ja rakenduskava
Mootorsõidukitehnik 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 120 190457 2018 moodulid ja rakenduskava
Autoplekksepp-komplekteerija 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  90 190437 2018 moodulid ja rakenduskava
Automaaler 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  90 201154 2018 moodulid ja rakenduskava
Sõiduautodiagnostik 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 60 129117 2015 moodulid ja  rakenduskava
METALLIERIALAD                                ÕPPEKAVADE JUHT ENN HELEMÄE,  TEL  523 5974 
Keevitus- ja metallitööd 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 219865 2021 moodulid ja rakenduskava
APJ (CNC) lehtmetalli töötlemispinkide operaator 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 152251 2016 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega treial) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 152257 2016 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega freesija) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 152258 2016 moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 152259 2016 moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 120 140758 2015 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine freesija) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134217 2015 moodulid ja rakenduskava
Keevitaja (osakutse poolautomaat, MAG-keevitaja) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134258 2015 moodulid ja rakenduskava
Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134259 2015 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine treial) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134298 2015 moodulid ja rakenduskava
CNClehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134798 2015 moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 147377 2018 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine CNC-freespinkidel töötaja) 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 30 134799 2015 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine CNC-treipinkidel töötaja) 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 30 140778 2015 moodulid ja rakenduskava
EHITUSE ERIALAD                            ÕPPEKAVADE JUHT LEHO LILLEORG, TEL   5616 0640 
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 222003 2021 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 165537 2016 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 165538 2020 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 219862 2021 moodulid ja rakenduskava
Hoone tehnosüsteemide ehitus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 169437 2018 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldaja (spetsialiseerumine hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 165539 2017 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldaja (spetsiliseerumine hoonete ja krundi rajatiste tehnosüsteemide hooldustööde tegemine) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 165541 2021 moodulid ja rakenduskava
Veevärgilukksepp 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 90 135079 2017 moodulid ja rakenduskava
Ehitusplekksepp         koostamisel 
Kinnisvarahooldaja 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 213917 2019 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvara heakorrameister  453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 45 201156 2018 moodulid ja rakenduskava
AUTOMAATIKA ERIALAD                   ÕPPEKAVADE JUHT ENN HELEMÄE,  TEL  523 5974
Automaatik 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 165542 2017 moodulid ja rakenduskava
Automaatik (spetsialiseerumine tootmisautomaatika) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 169737 2016 moodulid ja rakenduskava
Automaatik-tehnik 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 45 132757 2017 moodulid ja rakenduskava
Õppima asumise nõustamine tel   636 0110  
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli tasemeõppe õppekavad,  statsionaarne õppevorm    
Õppekava nimetus  EQF tase  maht EKAP  EHISe kood rakendamise aasta  Link õppekavale, mooduli rakenduskavale 
ABIKS KUTSE VALIMISEL                   TEL 636 0126 ; 5688 2448
Kutsevaliku õppekava 421 Teise taseme kutseõpe 30 214057 2020 moodulid ja rakenduskava
AUTOERIALAD                                        ÕPPEKAVADE JUHT LAURI VESO, TEL 5697 0003   
Mootorsõidukitehnik (sõiduautotehnik) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201146 2018 moodulid ja rakenduskava
Automaaler 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201147 2018 moodulid ja rakenduskava
Autoplekksepp-komplekteerija 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201155 2018 moodulid ja rakenduskava
Mootorsõidukitehnik 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 120 190457 2018 moodulid ja rakenduskava
Autoplekksepp-komplekteerija 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  90 190437 2018 moodulid ja rakenduskava
Automaaler 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  90 201154 2018 moodulid ja rakenduskava
Sõiduautodiagnostik 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 60 129117 2015 moodulid ja  rakenduskava
METALLIERIALAD                                ÕPPEKAVADE JUHT ENN HELEMÄE,  TEL  523 5974 
Keevitus- ja metallitööd 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 219865 2021 moodulid ja rakenduskava
APJ (CNC) lehtmetalli töötlemispinkide operaator 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 152251 2016 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega treial) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 152257 2016 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega freesija) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 152258 2016 moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 152259 2016 moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 120 140758 2015 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine freesija) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134217 2015 moodulid ja rakenduskava
Keevitaja (osakutse poolautomaat, MAG-keevitaja) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134258 2015 moodulid ja rakenduskava
Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134259 2015 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine treial) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134298 2015 moodulid ja rakenduskava
CNClehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134798 2015 moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 147377 2018 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine CNC-freespinkidel töötaja) 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 30 134799 2015 moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine CNC-treipinkidel töötaja) 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 30 140778 2015 moodulid ja rakenduskava
EHITUSE ERIALAD                            ÕPPEKAVADE JUHT LEHO LILLEORG, TEL   5616 0640 
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 222003 2021 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 165537 2016 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 165538 2020 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 219862 2021 moodulid ja rakenduskava
Hoone tehnosüsteemide ehitus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 169437 2018 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldaja (spetsialiseerumine hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 165539 2017 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldaja (spetsiliseerumine hoonete ja krundi rajatiste tehnosüsteemide hooldustööde tegemine) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 165541 2021 moodulid ja rakenduskava
Veevärgilukksepp 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 90 135079 2017 moodulid ja rakenduskava
Ehitusplekksepp         koostamisel 
Kinnisvarahooldaja 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 213917 2019 moodulid ja rakenduskava
Kinnisvara heakorrameister  453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 45 201156 2018 moodulid ja rakenduskava
AUTOMAATIKA ERIALAD                   ÕPPEKAVADE JUHT ENN HELEMÄE,  TEL  523 5974
Automaatik 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 165542 2017 moodulid ja rakenduskava
Automaatik (spetsialiseerumine tootmisautomaatika) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 169737 2016 moodulid ja rakenduskava
Automaatik-tehnik 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 45 132757 2017 moodulid ja rakenduskava
Õppima asumise nõustamine tel   636 0110