Õppetöö

ÕppekavadÕK nimetus EQF tase  maht EKAP  EHISe kood Link õppekavale Link rakenduskavale 
Sõiduautodiagnostik 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 60 129117 üldandmed moodulid ja  rakenduskava
Ehitusplekksepp 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 132617 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Automaatik-tehnik 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 45 132757 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Elektroonikaseadmete koostaja 421 Teise taseme kutseõpe 30 134197 üldandmed  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine freesija) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134217 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134258 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134259 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine treial) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134298 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Metallkonstruktsioonide koostaja (Tööandjate toetuskirja alusel)   442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134299 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Sõidukite kere- ja värvitööde meister 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 60 134357 üldandmed moodulid ja rakenduskava
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134798 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-freespinkidel töötaja) 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 30 134799 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 134813 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Veevärgilukksepp 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 90 135079 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 120 140758 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-treipinkidel töötaja) 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 30 140778 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 147377 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja (osakutse freesija) 431 Kolmanda taseme kutseõpe 30 147397 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja 431 Kolmanda taseme kutseõpe 30 147417 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja (osakutse treial) 431 Kolmanda taseme kutseõpe 30 147437 üldandmed moodulid ja rakenduskava
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 152251 üldandmed  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega treial) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 152257 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega freesija) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 152258 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 152259 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 165537 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 165538 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldaja (spetsialiseerumine hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 165539 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldaja (spetsiliseerumine hoonete ja krundi rajatiste tehnosüsteemide hooldustööde tegemine) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 165541 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Automaatik 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 165542 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Hoone tehnosüsteemide ehitus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 169437 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Automaatik (spetsialiseerumine tootmisautomaatika) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 169737 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Autoplekksepp-komplekteerija 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  90 190437 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Mootorsõidukitehnik 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 120 190457 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Mootorsõidukitehnik (sõiduautotehnik) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201146 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Automaaler 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201147 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Automaaler 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  90 201154 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Autoplekksepp-komplekteerija 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201155 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvara heakorrameister  453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 45 201156 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Ehitusplekksepp 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 205618 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldaja 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 213917 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kutsevaliku õppekava 421 Teise taseme kutseõpe 30 214057 üldandmed moodulid ja rakenduskava

 

 

ÕK nimetus EQF tase  maht EKAP  EHISe kood Link õppekavale Link rakenduskavale 
Sõiduautodiagnostik 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 60 129117 üldandmed moodulid ja  rakenduskava
Ehitusplekksepp 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 132617 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Automaatik-tehnik 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 45 132757 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Elektroonikaseadmete koostaja 421 Teise taseme kutseõpe 30 134197 üldandmed  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine freesija) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134217 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134258 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134259 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine treial) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134298 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Metallkonstruktsioonide koostaja (Tööandjate toetuskirja alusel)   442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134299 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Sõidukite kere- ja värvitööde meister 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 60 134357 üldandmed moodulid ja rakenduskava
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 60 134798 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-freespinkidel töötaja) 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 30 134799 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 134813 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Veevärgilukksepp 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 90 135079 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 120 140758 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-treipinkidel töötaja) 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 30 140778 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 147377 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja (osakutse freesija) 431 Kolmanda taseme kutseõpe 30 147397 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja 431 Kolmanda taseme kutseõpe 30 147417 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja (osakutse treial) 431 Kolmanda taseme kutseõpe 30 147437 üldandmed moodulid ja rakenduskava
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 152251 üldandmed  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega treial) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 152257 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega freesija) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 152258 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Keevitaja 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 152259 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 165537 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 165538 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldaja (spetsialiseerumine hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 165539 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldaja (spetsiliseerumine hoonete ja krundi rajatiste tehnosüsteemide hooldustööde tegemine) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 165541 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Automaatik 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 165542 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Hoone tehnosüsteemide ehitus 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe 180 169437 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Automaatik (spetsialiseerumine tootmisautomaatika) 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  120 169737 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Autoplekksepp-komplekteerija 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  90 190437 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Mootorsõidukitehnik 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 120 190457 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Mootorsõidukitehnik (sõiduautotehnik) 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201146 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Automaaler 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201147 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Automaaler 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  90 201154 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Autoplekksepp-komplekteerija 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 180 201155 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvara heakorrameister  453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 45 201156 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Ehitusplekksepp 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 205618 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kinnisvarahooldaja 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 213917 üldandmed moodulid ja rakenduskava
Kutsevaliku õppekava 421 Teise taseme kutseõpe 30 214057 üldandmed moodulid ja rakenduskava