Meie lood

Praktilised oskused looduses 18. juuni Tarmo


9.-15.juunini osalesid I kursuse kutsekeskhariduse õpilased õuesõppe tundides Paunkülas. Tunnid toimusid eesti keeles. Õpilased  tutvusid piirkonna maastikuga ja said teadmisi seal toimivast ökosüsteemist ning praktilisi oskusi looduses hakkama saamiseks.

Õuesõppe tunde viisid  läbi  MTÜ Loodusmaa retkejuhid koostöös TLMK õpetajate ja rühmajuhendajatega.

Õuesõppe tunnid toimusid projekti „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“- PRÕM tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses” raames.

9.-15.juunini osalesid I kursuse kutsekeskhariduse õpilased õuesõppe tundides Paunkülas. Tunnid toimusid eesti keeles. Õpilased  tutvusid piirkonna maastikuga ja said teadmisi seal toimivast ökosüsteemist ning praktilisi oskusi looduses hakkama saamiseks.

Õuesõppe tunde viisid  läbi  MTÜ Loodusmaa retkejuhid koostöös TLMK õpetajate ja rühmajuhendajatega.

Õuesõppe tunnid toimusid projekti „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“- PRÕM tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses” raames.