Uudised

Õppetöö korraldus alates 18.05.2020 20. mai Tarmo


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool alustab osaliselt kontaktõppega alates 18.05.2020.

 • Kontaktõpe toimub kutseõppe ja III kursuse kutsekeskhariduse õpilastele vastavalt tunniplaanile .
 • I ja II kursuse kutsekeskhariduse õpilastele jätkub distantsõpe. Vastavalt graafikule toimuvad konsultatsioonitunnid kooli ruumides nendes õppeainetes, kus on kõige suuremad võlgnevused
 • I ja II kursuse kutsekeskhariduse õpilastele ( (19SAT-EST, 19AM-EST, 19KEE-EST, 19KVH.1, 19KVH.2, 19TSE, 19ATM, 18MET.T, 18ATM) toimuvad võimaluse korral (vaadata tunniplaani) praktilise töö tunnid töökojas.

Ohutusnõuded õppetöö läbiviimisel:

 • Tuletame meelde, et seoses COVID-19 viiruse levikuga arvestame kooliruumides ja territooriumil ohutusnõuetega:
 • Järgime 2+2 reeglit – hoiame distantsi
 • Desinfitseerime käsi
 • Iga koolimajas viibija vastutab iseseisvalt, et ei koguneks gruppidesse ja järgiks 2 meetri distantsi, käte desinfitseerimise jm ohutusnõudeid!
 • Korraga osaleb kontaktõppes kuni 10 õpilast.
 • Õppetöö korraldatakse järgides võimalusel 2meetrise distantsi nõuet isikute vahel.
 • Riigieksamitel ja kutseeksamitel võib olla rühm suurem juhul, kui ruum võimaldab hoida inimeste vahel vähemalt 2 meetrist distantsi.
 • Kutseeksamite, eriala lõpueksamite ja riigieksamite kohta rakendub erijuhis.
 • Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Eesti keele kui teise keel riigieksami kirjalik osa toimub 1.juunil ja eksami suuline osa 2.juunil. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.
 • Järgmise õppeaasta esimesel poolel toimuvad ka riigieksamite lisaeksamid õpilastele, kes kevadistel riigieksamitel ei osalenud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.
 • Õppijatele tagatakse toitlustamine. Söökla kasutamiseks saab iga õppes osalev õpperühm konkreetse ajavahemiku, rühma saadab ning ohutusnõuete täitmist kontrollib vastava tunni õpetaja.

Ohutusnõuded:

 • Koolimajja sisenemine toimub koolihoone peauksest. Siseneja desinfitseerib käed .
 • Kool kindlustab käte desinfitseerimisvahendid. Ruume õhutatakse ja desinfitseeritakse pidevalt, sh rühma lahkumisel ruumist.
 • Õppijate ja töötajate liikumine hoones korraldatakse hajutatult, soovitavalt 2+2 reegleid järgides.
 • Õpperuumi lauad, arvutiklaviatuurid, kõrvaklapid, toolide käetoed, ukse lingid jms desinfitseeritakse pärast iga grupi tundi
 • Haigusnähtudega õppijatel, õpetajatel ja töötajatel ei ole lubatud kooli tulla.
 • Koolijuhil, eksamikomisjoni esimehel või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Kooli esindajal on isiku nõusolekul korral õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga.
 • Koolis haigestunud õppija või töötaja peab koheselt koju minema. Õppija, tema vanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui leiab kinnitust COVID-19 kahtlus.
 • Kui õppija otsustab kooli mitte tulla tervislikel põhjustel, siis on tal selleks õigus. Kui õpiväljundid jäävad saavutamata 31. augustiks, siis on võimalik õpingud lõpetada järgmisel õppeaastal (nominaalse õppeaja pikendamine HEV staatuses eriolukorra tõttu).
 • Õppijad ja töötajad pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad desinfitseerimisvahendit.
 • Iga õpilane ja töötaja vastutab iseseisvalt, et ei koguneks gruppidesse ja järgiks 2 meetri distantsi, käte desinfitseerimise jm ohutusnõudeid, sh väldib kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte ega anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool alustab osaliselt kontaktõppega alates 18.05.2020.

 • Kontaktõpe toimub kutseõppe ja III kursuse kutsekeskhariduse õpilastele vastavalt tunniplaanile .
 • I ja II kursuse kutsekeskhariduse õpilastele jätkub distantsõpe. Vastavalt graafikule toimuvad konsultatsioonitunnid kooli ruumides nendes õppeainetes, kus on kõige suuremad võlgnevused
 • I ja II kursuse kutsekeskhariduse õpilastele ( (19SAT-EST, 19AM-EST, 19KEE-EST, 19KVH.1, 19KVH.2, 19TSE, 19ATM, 18MET.T, 18ATM) toimuvad võimaluse korral (vaadata tunniplaani) praktilise töö tunnid töökojas.

Ohutusnõuded õppetöö läbiviimisel:

 • Tuletame meelde, et seoses COVID-19 viiruse levikuga arvestame kooliruumides ja territooriumil ohutusnõuetega:
 • Järgime 2+2 reeglit – hoiame distantsi
 • Desinfitseerime käsi
 • Iga koolimajas viibija vastutab iseseisvalt, et ei koguneks gruppidesse ja järgiks 2 meetri distantsi, käte desinfitseerimise jm ohutusnõudeid!
 • Korraga osaleb kontaktõppes kuni 10 õpilast.
 • Õppetöö korraldatakse järgides võimalusel 2meetrise distantsi nõuet isikute vahel.
 • Riigieksamitel ja kutseeksamitel võib olla rühm suurem juhul, kui ruum võimaldab hoida inimeste vahel vähemalt 2 meetrist distantsi.
 • Kutseeksamite, eriala lõpueksamite ja riigieksamite kohta rakendub erijuhis.
 • Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Eesti keele kui teise keel riigieksami kirjalik osa toimub 1.juunil ja eksami suuline osa 2.juunil. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.
 • Järgmise õppeaasta esimesel poolel toimuvad ka riigieksamite lisaeksamid õpilastele, kes kevadistel riigieksamitel ei osalenud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.
 • Õppijatele tagatakse toitlustamine. Söökla kasutamiseks saab iga õppes osalev õpperühm konkreetse ajavahemiku, rühma saadab ning ohutusnõuete täitmist kontrollib vastava tunni õpetaja.

Ohutusnõuded:

 • Koolimajja sisenemine toimub koolihoone peauksest. Siseneja desinfitseerib käed .
 • Kool kindlustab käte desinfitseerimisvahendid. Ruume õhutatakse ja desinfitseeritakse pidevalt, sh rühma lahkumisel ruumist.
 • Õppijate ja töötajate liikumine hoones korraldatakse hajutatult, soovitavalt 2+2 reegleid järgides.
 • Õpperuumi lauad, arvutiklaviatuurid, kõrvaklapid, toolide käetoed, ukse lingid jms desinfitseeritakse pärast iga grupi tundi
 • Haigusnähtudega õppijatel, õpetajatel ja töötajatel ei ole lubatud kooli tulla.
 • Koolijuhil, eksamikomisjoni esimehel või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Kooli esindajal on isiku nõusolekul korral õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga.
 • Koolis haigestunud õppija või töötaja peab koheselt koju minema. Õppija, tema vanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui leiab kinnitust COVID-19 kahtlus.
 • Kui õppija otsustab kooli mitte tulla tervislikel põhjustel, siis on tal selleks õigus. Kui õpiväljundid jäävad saavutamata 31. augustiks, siis on võimalik õpingud lõpetada järgmisel õppeaastal (nominaalse õppeaja pikendamine HEV staatuses eriolukorra tõttu).
 • Õppijad ja töötajad pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad desinfitseerimisvahendit.
 • Iga õpilane ja töötaja vastutab iseseisvalt, et ei koguneks gruppidesse ja järgiks 2 meetri distantsi, käte desinfitseerimise jm ohutusnõudeid, sh väldib kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte ega anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms.