Uudised

Koostöine õppeaasta 15. september Ene

Õppimine ja õpetamine käsikäes töömaailma ettevõtetega ja erialaliitudega.


Koostöine õppeaasta on hoogsa sammuga edasi liikumas. Rõõmustame üheskoos töömaailmaga, sest uute õpilaste vastuvõtt 2022/2023 oli üle ootuste konkurentsiga paljudel õppekohtadel. Vastuvõtutestid ja –vestlused näitasid, et õppekoha soovijate teadmiste tase ja õpimotivatsioon on kasvavas trendis. Töötukassa tööjõubaromeeter (vt jooniseid) näitab tööjõu puudust kõigil meie populaarsetel erialadel, seega tasub panustada energiat õpingute edukaks lõpetamiseks.

Soovime, et esmakursuste õppijatel jätkuks indu ja kannatlikku meelt oskuste harjutamisel, mõistmist teooria õppimisel. Esimesel kursusel toimub koolis vundamendi ladumine, et kindlustada edu töömaailmas.

2. ja 3. kursuste õppijatele on kätte jõudnud tõsine erialaoskuste täiendamise ja kinnistamise aeg. Selles etapis tulevad appi ettevõtted, kus toimub töökohal õppimine ehk praktika. Meil suur hulk ettevõtteid, kes lisaks praktikapartnerlusele sisustavad õppetööd karjääripäevadega,  annavad külalistunde, toetavad õppevahendite soetamisel ja kutsevõistlustel ning motiveerivad õppijaid stipendiumiga, näiteks Tallinna Vesi, City Motors, Amserv.

Käesoleva õppeaasta esimese karjääripäeva viib läbi Eesti Energia, kes ootab praktikale ja tööle automaatika eriala õpilasi. Peagi on tulemas autovaldkonna Scania karjääripäev.      

Metallivaldkonna ettevõtted vajavad kuldseid käsi, mida sugugi ei jagu. Erialade populariseerimisele aitab kaasa  Eesti Masinatööstuse Liit,  kavandame keevituspäeva ja Noor Meister „Parim keevitaja 2022“ kutsevõistlust.  

Autovaldkonna uue koostööpartnerina lisandub AUTOHALLE, kelle juures õpilastele avanevad praktika võimalused Eestis, Lätis ja Soomes, lisaks kutseõpetajatele täienduskoolitused ja mitmed muud väärtuslikud pakkumised.   

Õpirände praktikapartnerid  on Sloveenias, Küprosel ja loodetavasti peagi Ungaris. Erasmus+ programmi õpirändeid rahastab Euroopa Liit.   

Mehaanikakool tänab kõiki ettevõtteid, häid praktika- ja koostööpartnereid ning soovib head uut, mitmekülgset ja koostöist õppeaastat!      

Pildil on õpikeskkonnaga tutvumas AUTOHALLE esindajad. Vasakult erialade juht Lauri Veso, AUTOHALLE esindajad Maarika Pill (HR specialist), Veiko Karu (tegevjuht) ja Martin Meri (teeninduse juht). Koostöökohtumine toimus 12. septembril 2022 (Foto: Mehaanikakool)

Koostöine õppeaasta on hoogsa sammuga edasi liikumas. Rõõmustame üheskoos töömaailmaga, sest uute õpilaste vastuvõtt 2022/2023 oli üle ootuste konkurentsiga paljudel õppekohtadel. Vastuvõtutestid ja –vestlused näitasid, et õppekoha soovijate teadmiste tase ja õpimotivatsioon on kasvavas trendis. Töötukassa tööjõubaromeeter (vt jooniseid) näitab tööjõu puudust kõigil meie populaarsetel erialadel, seega tasub panustada energiat õpingute edukaks lõpetamiseks.

Soovime, et esmakursuste õppijatel jätkuks indu ja kannatlikku meelt oskuste harjutamisel, mõistmist teooria õppimisel. Esimesel kursusel toimub koolis vundamendi ladumine, et kindlustada edu töömaailmas.


2. ja 3. kursuste õppijatele on kätte jõudnud tõsine erialaoskuste täiendamise ja kinnistamise aeg. Selles etapis tulevad appi ettevõtted, kus toimub töökohal õppimine ehk praktika. Meil suur hulk ettevõtteid, kes lisaks praktikapartnerlusele sisustavad õppetööd karjääripäevadega,  annavad külalistunde, toetavad õppevahendite soetamisel ja kutsevõistlustel ning motiveerivad õppijaid stipendiumiga, näiteks Tallinna Vesi, City Motors, Amserv.

Käesoleva õppeaasta esimese karjääripäeva viib läbi Eesti Energia, kes ootab praktikale ja tööle automaatika eriala õpilasi. Peagi on tulemas autovaldkonna Scania karjääripäev.      

Metallivaldkonna ettevõtted vajavad kuldseid käsi, mida sugugi ei jagu. Erialade populariseerimisele aitab kaasa  Eesti Masinatööstuse Liit,  kavandame keevituspäeva ja Noor Meister „Parim keevitaja 2022“ kutsevõistlust.  

Autovaldkonna uue koostööpartnerina lisandub AUTOHALLE, kelle juures õpilastele avanevad praktika võimalused Eestis, Lätis ja Soomes, lisaks kutseõpetajatele täienduskoolitused ja mitmed muud väärtuslikud pakkumised.   

Õpirände praktikapartnerid  on Sloveenias, Küprosel ja loodetavasti peagi Ungaris. Erasmus+ programmi õpirändeid rahastab Euroopa Liit.   

Mehaanikakool tänab kõiki ettevõtteid, häid praktika- ja koostööpartnereid ning soovib head uut, mitmekülgset ja koostöist õppeaastat!      

Pildil on õpikeskkonnaga tutvumas AUTOHALLE esindajad. Vasakult erialade juht Lauri Veso, AUTOHALLE esindajad Maarika Pill (HR specialist), Veiko Karu (tegevjuht) ja Martin Meri (teeninduse juht). Koostöökohtumine toimus 12. septembril 2022 (Foto: Mehaanikakool)