Uudised

City Motors AS stipendiumi toel parimaks autotehnikuks 15. detsember Ene


City Motors jätkab ka sellel õppeaastal autoerialade õppijate innustamist pakkudes suurepäraseid võimalusi praktika läbimiseks, töötamiseks ning õppimiseks stipendiumi toel. 

AS City Motors autoeriala kutseõppuri stipendium on ette nähtud Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli sõiduautotehniku eriala ja autoplekksepa eriala kutsekeskhariduse õppekaval õppijale alates 2.kursusest kuni õpingute eduka lõpetamiseni nominaalajaga. AS City Motors annab välja ühe stipendiumi sõiduautotehniku erialal ja ühe stipendiumi autoplekksepa erialal.

Stipendiumi konkursile laekus 9 avaldust, mille hulgast kooli stipendiumikomisjon valis välja viis parimat kandidaati. Parimaid õppijaid iseloomustab sisuline huvi autoeriala õppimise vastu, väga head õpitulemused, sealhulgas vastutustundlik ellusuhtumine, võõrkeeleoskus ning suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. Lisaks hindas komisjon kandidaadi motivatsiooni asuda praktikale ja tulevikus tööle just City Motorsi esinduses. Kahjuks ei olnud kandidaate autoplekksepa eriala õppijate hulgast, sest selle eriala õppijaid on vähe ning kandideerimiseks jäi kasinaks eesti keele oskus. Loodame, et järgmisel õppeaastal on esindatud stipendiumi nimekirjas 2. kursusele jõudnud hakkajad autoplekksepa õppurid. 

Sel korral siis kõik viis parimat City Motorsi stipendiumi kandidaati olid sõiduautotehnikud. 21SAT.1 rühmast Artjom Klištšenko ning  21SAT-EST rühmast Andres Filin, Tim Uusna, Stig Olmari ja Harry Ein, kellega viisid intervjuu läbi City Motorsi tegevjuht Jaanus Peeter Palm ja tehnikadirektor Raul Aava. Kuna autoplekksepa kandaate ei olnud,  andis ettevõte välja kaks stipendiumi sõiduautotehniku eriala õppuritele. 

Palju õnne City Motorsi stipendiaadid      

  • Tim Uusna 

  • Harry Ein 

Mehaanikakool tänab City Motorsi juhtkonda ja praktikajuhendajaid meeldiva koostöö eest autoerialade õppurite õpetamisel ja kutsehariduse väärtustamisel. 

Vaata vahvaid meenutusi stipendiumi üleandmise pildigaleriist (fotograaf Risto Pirnpuu) 

City Motors jätkab ka sellel õppeaastal autoerialade õppijate innustamist pakkudes suurepäraseid võimalusi praktika läbimiseks, töötamiseks ning õppimiseks stipendiumi toel. 

AS City Motors autoeriala kutseõppuri stipendium on ette nähtud Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli sõiduautotehniku eriala ja autoplekksepa eriala kutsekeskhariduse õppekaval õppijale alates 2.kursusest kuni õpingute eduka lõpetamiseni nominaalajaga. AS City Motors annab välja ühe stipendiumi sõiduautotehniku erialal ja ühe stipendiumi autoplekksepa erialal.

Stipendiumi konkursile laekus 9 avaldust, mille hulgast kooli stipendiumikomisjon valis välja viis parimat kandidaati. Parimaid õppijaid iseloomustab sisuline huvi autoeriala õppimise vastu, väga head õpitulemused, sealhulgas vastutustundlik ellusuhtumine, võõrkeeleoskus ning suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. Lisaks hindas komisjon kandidaadi motivatsiooni asuda praktikale ja tulevikus tööle just City Motorsi esinduses. Kahjuks ei olnud kandidaate autoplekksepa eriala õppijate hulgast, sest selle eriala õppijaid on vähe ning kandideerimiseks jäi kasinaks eesti keele oskus. Loodame, et järgmisel õppeaastal on esindatud stipendiumi nimekirjas 2. kursusele jõudnud hakkajad autoplekksepa õppurid. 

Sel korral siis kõik viis parimat City Motorsi stipendiumi kandidaati olid sõiduautotehnikud. 21SAT.1 rühmast Artjom Klištšenko ning  21SAT-EST rühmast Andres Filin, Tim Uusna, Stig Olmari ja Harry Ein, kellega viisid intervjuu läbi City Motorsi tegevjuht Jaanus Peeter Palm ja tehnikadirektor Raul Aava. Kuna autoplekksepa kandaate ei olnud,  andis ettevõte välja kaks stipendiumi sõiduautotehniku eriala õppuritele. 

Palju õnne City Motorsi stipendiaadid      

  • Tim Uusna 

  • Harry Ein 

Mehaanikakool tänab City Motorsi juhtkonda ja praktikajuhendajaid meeldiva koostöö eest autoerialade õppurite õpetamisel ja kutsehariduse väärtustamisel. 

Vaata vahvaid meenutusi stipendiumi üleandmise pildigaleriist (fotograaf Risto Pirnpuu)