Programm: Erasmus+ õpirändeprojekt (KA1)

Taotlus nr 2018-1-EE01-KA102-046925

Leping nr: 2018-KA102-16

Rahastaja: SA Archimedes

Elluviimise periood: 03.09.2018 – 02.09.2019


Lühikirjeldus:

Projekti üldised eesmärgid on Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilaste konkurentsivõime parandamine ja edukas tööturule rakendumine kvaliteetse rahvusvahelise praktika ja kutseõpetajate kvalifikatsiooni tõstmise abil.

Projekti spetsiifilised eesmärgid on Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilaste kvaliteetse praktika korraldamine Küprosel, Sloveenias, Itaalias ja Rootsis; õpetajate õpiränded Rootsi, Saksamaale, Taani ja Küprosele; projektis osalejate võtmepädevuste arendamine: tehnoloogiline pädevus, ettevõtlikkus, oskus elada, töötada ja tulla toime multikultuurses ühiskonnas, olla aktiivne kodanik, võõrkeeleoskus, õppimispädevus; projektis osalejate erialaste pädevuste arendamine vastavalt õppekavade ja praktikakavade nõudmistele; osalejate üldiste kompetentside parendamine; õppijate ja õpetajate enesejuhtivuse suurendamine; õppeprotsessi mitmekesistamine ja õpilastele paremate võimaluste pakkumine õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

 

Õpilased praktikal:

Partnerasutus: CENTRO STUDI CULTURA SVILUPPO ASSOCIAZIONE (Itaalia)

Praktikaperiood: 27.01 – 04.03.2019

Osalejad:

 • Artur Žilin (automaatik)
 • Alex Savin (automaatik)

 

Partnerasutus: Srednja poklicna in strokovna sola Bezigrad – Ljubljana (Sloveenia)

Praktikaperiood: 10.02 – 17.03.2019

Osalejad:

 • Aleksandr Monakov (mootorsõidukitehnik)
 • Marko Lauri Heinolainen (automaaler)
 • Richard Razumovski (mootorsõidukitehnik)
 • Danil Safronov (autoplekksepp-komplekteerija)

 

Partnerasutus: Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Rootsi)

Praktikaperiood: 10.03 – 02.04.2019

Osalejad:

 • Erik Karankevitš (tehnosüsteemide ehitus)
 • Pavel Grigoriev (kinnisvarahooldaja)

 

Partnerasutus: EduGate Training and Consulting (Küpros)

Praktikaperiood: 29.05 – 07.07.2019

Osalejad:

 • Daniel Ivanov (mootorsõidukitehnik)
 • Viktor Läpistov (automaaler)
 • Nikita Žirov (tehnosüsteemide ehitus)
 • Danil Petrov (kinnisvarahooldaja)

 

Projekti kõige olulisem tulemus on osalejate konkurentsivõime paranemine ja lõpetajate edukas töölerakendumine pärast õpinguid  vastavalt nende isiklikele huvidele. Teised oodatavad tulemused on: kõik välispraktikad on projekti raames läbitud edukalt ja tulemuslikult;  õpilaste erialased, keelelised, kultuurilised ja meeskonnatöö oskused on mõõdetavalt paranenud; nende võtme-, üld- ja kutsepädevused on arenenud;  õpilased kasutavad saadud teadmisi, praktilisi oskusi ja projekti jooksul loodud materjale õpingutes ja eksamiteks ettevalmistumisel; õpilased on omandanud reflekteerimise kogemust ja mõistvad isikliku vastutuse rolli oma arengu eest.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Õpetajad stažeerimas:

Sihtkoht: DMG-Mori. Tehase DMG MORI külastus Avatud Uste päevade raames (Saksamaa).

Stažeerimisperiood: 22.01 -27.01.2019

Osalejad:

 • Enn Helemäe (metallivaldkond)
 • Aleksandr Sagalajev (metallivaldkond)
 • Vladimir Shukis (metallivaldkond)

 

Partnerasutus: Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Rootsi)

Stažeerimisperiood: 10.03 – 21.03.2019

Osalejad:

 • Svetlana Dats (ehitusvaldkond)
 • Vidas Jonas Švabauskas (ehitusvaldkond)

 

Partnerasutus: CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (Taani)

Stažeerimisperiood: 21.04 – 27.04.2019

Osalejad:

 • Sergei Jermakov (automaatika valdkond)
 • Denis Sokolov (automaatika valdkond)

 

Partnerasutus: EduGate Training and Consulting (Küpros)

Stažeerimisperiood: 05.05 – 12.05.2019

Osalejad:

 • Ene Pukk (autovaldkond)
 • Lauri Veso (autovaldkond)
 • Leho Lilleorg (ehitusvaldkond)

 

Välislähetuste korraldamise abil toetame kooli töötajate ametialast arengut, et teha uuendusi partnerite näiteid kasutades ning parandada õpetamise taset; soodustame ajakohasema, dünaamilisema, pühendunuma ja professionaalsema organisatsioonisisese keskkonna loomist, tänu millele organisatsioon on valmis lõimima oma igapäevasesse tegevusse häid tavasid ja uusi meetodeid.

 

Lühikirjeldus:

Projekti üldised eesmärgid on Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilaste konkurentsivõime parandamine ja edukas tööturule rakendumine kvaliteetse rahvusvahelise praktika ja kutseõpetajate kvalifikatsiooni tõstmise abil.

Projekti spetsiifilised eesmärgid on Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilaste kvaliteetse praktika korraldamine Küprosel, Sloveenias, Itaalias ja Rootsis; õpetajate õpiränded Rootsi, Saksamaale, Taani ja Küprosele; projektis osalejate võtmepädevuste arendamine: tehnoloogiline pädevus, ettevõtlikkus, oskus elada, töötada ja tulla toime multikultuurses ühiskonnas, olla aktiivne kodanik, võõrkeeleoskus, õppimispädevus; projektis osalejate erialaste pädevuste arendamine vastavalt õppekavade ja praktikakavade nõudmistele; osalejate üldiste kompetentside parendamine; õppijate ja õpetajate enesejuhtivuse suurendamine; õppeprotsessi mitmekesistamine ja õpilastele paremate võimaluste pakkumine õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

 

Õpilased praktikal:

Partnerasutus: CENTRO STUDI CULTURA SVILUPPO ASSOCIAZIONE (Itaalia)

Praktikaperiood: 27.01 – 04.03.2019

Osalejad:

 • Artur Žilin (automaatik)
 • Alex Savin (automaatik)

 

Partnerasutus: Srednja poklicna in strokovna sola Bezigrad – Ljubljana (Sloveenia)

Praktikaperiood: 10.02 – 17.03.2019

Osalejad:

 • Aleksandr Monakov (mootorsõidukitehnik)
 • Marko Lauri Heinolainen (automaaler)
 • Richard Razumovski (mootorsõidukitehnik)
 • Danil Safronov (autoplekksepp-komplekteerija)

 

Partnerasutus: Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Rootsi)

Praktikaperiood: 10.03 – 02.04.2019

Osalejad:

 • Erik Karankevitš (tehnosüsteemide ehitus)
 • Pavel Grigoriev (kinnisvarahooldaja)

 

Partnerasutus: EduGate Training and Consulting (Küpros)

Praktikaperiood: 29.05 – 07.07.2019

Osalejad:

 • Daniel Ivanov (mootorsõidukitehnik)
 • Viktor Läpistov (automaaler)
 • Nikita Žirov (tehnosüsteemide ehitus)
 • Danil Petrov (kinnisvarahooldaja)

 

Projekti kõige olulisem tulemus on osalejate konkurentsivõime paranemine ja lõpetajate edukas töölerakendumine pärast õpinguid  vastavalt nende isiklikele huvidele. Teised oodatavad tulemused on: kõik välispraktikad on projekti raames läbitud edukalt ja tulemuslikult;  õpilaste erialased, keelelised, kultuurilised ja meeskonnatöö oskused on mõõdetavalt paranenud; nende võtme-, üld- ja kutsepädevused on arenenud;  õpilased kasutavad saadud teadmisi, praktilisi oskusi ja projekti jooksul loodud materjale õpingutes ja eksamiteks ettevalmistumisel; õpilased on omandanud reflekteerimise kogemust ja mõistvad isikliku vastutuse rolli oma arengu eest.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Õpetajad stažeerimas:

Sihtkoht: DMG-Mori. Tehase DMG MORI külastus Avatud Uste päevade raames (Saksamaa).

Stažeerimisperiood: 22.01 -27.01.2019

Osalejad:

 • Enn Helemäe (metallivaldkond)
 • Aleksandr Sagalajev (metallivaldkond)
 • Vladimir Shukis (metallivaldkond)

 

Partnerasutus: Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Rootsi)

Stažeerimisperiood: 10.03 – 21.03.2019

Osalejad:

 • Svetlana Dats (ehitusvaldkond)
 • Vidas Jonas Švabauskas (ehitusvaldkond)

 

Partnerasutus: CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (Taani)

Stažeerimisperiood: 21.04 – 27.04.2019

Osalejad:

 • Sergei Jermakov (automaatika valdkond)
 • Denis Sokolov (automaatika valdkond)

 

Partnerasutus: EduGate Training and Consulting (Küpros)

Stažeerimisperiood: 05.05 – 12.05.2019

Osalejad:

 • Ene Pukk (autovaldkond)
 • Lauri Veso (autovaldkond)
 • Leho Lilleorg (ehitusvaldkond)

 

Välislähetuste korraldamise abil toetame kooli töötajate ametialast arengut, et teha uuendusi partnerite näiteid kasutades ning parandada õpetamise taset; soodustame ajakohasema, dünaamilisema, pühendunuma ja professionaalsema organisatsioonisisese keskkonna loomist, tänu millele organisatsioon on valmis lõimima oma igapäevasesse tegevusse häid tavasid ja uusi meetodeid.