Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika

Projekti nimetus: „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika“ 

Projekt nr.: 2014-2020.1.05-17-0110

Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 01.05.2017 – 21.12.2018

Rakendusüksus: SIHTASUTUS INNOVE


Projekt panustas  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr. 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul” EL vahendite kasutamise eesmärgi nr 5 „Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust” meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevuse 1.5.2 „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ eesmärkide ja  tulemuste elluviimisele. 

Projekti lühikokkuvõte

Tegevuse eesmärk oli praktikakorralduse kaasajastamine, ettevõttepraktika väärtustamine ja tööandjate koolitamine väljundipõhise ettevõttepraktika tõhusaks elluviimiseks ja praktikakorralduse arendamiseks.

Ettevõttes praktiseerimine on õppekava oluline osa ning õppuritele hüppelaud töömaailma sisenemisel. Praktika juhendamise kvaliteedist sõltuvad  õppija hinded ja kutsealaga seotud väärtushinnangud. Kvaliteedi tagamiseks peame oluliseks pakkuda ettevõtetele praktikajuhendamise nõustamist igapäevase töö käigus ning põhjalikuma teemakäsitlusega koolituspäevade korraldamist  praktikate juhendamise eest vastutavatele isikutele. Koolituspäeva toetamiseks koostasime kooli praktikakorralduse juhendmaterjali, mille abil praktikajuhendaja saab hiljem teadmisi värskendada ning koguda mõtteid praktikakorralduse parendamiseks.

Töötasime välja autovaldkonna põhierialadele (automaaler, autoplekksepp-komplekteerija ning mootorsõidukitehnik)  moodulipõhised praktikapäevikud, et  suurendada õppijate enda vastutust eneseanalüüsi tegemisel, praktikajuhendaja tagasisidest õppimisel ja erialase arengu kavandamisel.

Soovime  meie kooli, praktikaettevõtete ja praktikantide tulemuslikku koostööd ning koolilõpetajate üha paremat valmisolekut tööjõuturul edukalt toime tulla.

Praktikajuhendajate koolitamist ja koolitusmaterjalide valmistamist rahastas Euroopa Sotsiaalfond Praktikaprojekt 2014-2020.1.05-17-0110 „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika“   projekti abikõlblikkuse perioodil  01.05.2017 – 21.12.2018

 

Projekt panustas  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr. 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul” EL vahendite kasutamise eesmärgi nr 5 „Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust” meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevuse 1.5.2 „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ eesmärkide ja  tulemuste elluviimisele. 

Projekti lühikokkuvõte

Tegevuse eesmärk oli praktikakorralduse kaasajastamine, ettevõttepraktika väärtustamine ja tööandjate koolitamine väljundipõhise ettevõttepraktika tõhusaks elluviimiseks ja praktikakorralduse arendamiseks.


Ettevõttes praktiseerimine on õppekava oluline osa ning õppuritele hüppelaud töömaailma sisenemisel. Praktika juhendamise kvaliteedist sõltuvad  õppija hinded ja kutsealaga seotud väärtushinnangud. Kvaliteedi tagamiseks peame oluliseks pakkuda ettevõtetele praktikajuhendamise nõustamist igapäevase töö käigus ning põhjalikuma teemakäsitlusega koolituspäevade korraldamist  praktikate juhendamise eest vastutavatele isikutele. Koolituspäeva toetamiseks koostasime kooli praktikakorralduse juhendmaterjali, mille abil praktikajuhendaja saab hiljem teadmisi värskendada ning koguda mõtteid praktikakorralduse parendamiseks.

Töötasime välja autovaldkonna põhierialadele (automaaler, autoplekksepp-komplekteerija ning mootorsõidukitehnik)  moodulipõhised praktikapäevikud, et  suurendada õppijate enda vastutust eneseanalüüsi tegemisel, praktikajuhendaja tagasisidest õppimisel ja erialase arengu kavandamisel.

Soovime  meie kooli, praktikaettevõtete ja praktikantide tulemuslikku koostööd ning koolilõpetajate üha paremat valmisolekut tööjõuturul edukalt toime tulla.

Praktikajuhendajate koolitamist ja koolitusmaterjalide valmistamist rahastas Euroopa Sotsiaalfond Praktikaprojekt 2014-2020.1.05-17-0110 „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika“   projekti abikõlblikkuse perioodil  01.05.2017 – 21.12.2018