Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagame huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmise ning juhtimissüsteemi ja protsesside pideva parendamise.

Ressursside kasutamisel igapäevases tegevuses (kontoritöös, õppetöös klassides), praktikatööde teostamisel õppelaborites ja objektidel, kooli majandustegevuse korraldamisel lähtume  keskkonna-säästlikkusest.

Õppuritele tutvustame keskkonna-säästlikkuse ja tööohutuse nõuete täitmise olulisust.