Õppetöö

Praktika

Praktikal viibiv õppija ei osale koolipõhises õppetöös vaid õpib ettevõttes erialasel töökohal, kus teda juhendab ettevõtte juhendaja.   


Kutseharidusstandardi kohaselt moodustavad praktika ja praktiline töö kutseõppe mahust vähemalt 70% 

Praktiline töö on õppetöö koolis, tunniplaanis määratud aegadel. 

Praktika toimub ettevõttes.  Praktika ei ole töö vaid tööl õppimine, mis on õpilasele tasuta. Praktikal tasub pingutada teadmiste ja oskuste hea omandamise nimel. 

Praktika stipendium 2021/2022 oli määratud neljale parimale õppijale ettevõtetelt Tallinna Vesi, City Motors ja Amserv.  

Iseseisvalt kvaliteetse töö tegemise oskus ja vastutustundlikkus on need omadused,  millega tasub pöörduda tööandja poole tasustatud töö küsimiseks.  

Praktika läbiviimise kord on kirjeldatud kooli õppekorralduse eeskirja lisas nr 4. Õppekorralduse eeskirja leiad siit

Praktikalepingud on elektroonsed, seega ole valmis andma digiallkirja.  

Praktikajuhendajad ja juhendamise protsessist huvitatud isikud leiavad põhjaliku ülevaate praktikajuhendaja käsiraamatust. 

Praktikajuhendaja käsiraamat

 

 

Kutseharidusstandardi kohaselt moodustavad praktika ja praktiline töö kutseõppe mahust vähemalt 70% 

Praktiline töö on õppetöö koolis, tunniplaanis määratud aegadel. 

Praktika toimub ettevõttes.  Praktika ei ole töö vaid tööl õppimine, mis on õpilasele tasuta. Praktikal tasub pingutada teadmiste ja oskuste hea omandamise nimel. 

Praktika stipendium 2021/2022 oli määratud neljale parimale õppijale ettevõtetelt Tallinna Vesi, City Motors ja Amserv.  

Iseseisvalt kvaliteetse töö tegemise oskus ja vastutustundlikkus on need omadused,  millega tasub pöörduda tööandja poole tasustatud töö küsimiseks.  

Praktika läbiviimise kord on kirjeldatud kooli õppekorralduse eeskirja lisas nr 4. Õppekorralduse eeskirja leiad siit


Praktikalepingud on elektroonsed, seega ole valmis andma digiallkirja.  

Praktikajuhendajad ja juhendamise protsessist huvitatud isikud leiavad põhjaliku ülevaate praktikajuhendaja käsiraamatust. 

Praktikajuhendaja käsiraamat