Vastuvõtt

Erialad 2021


Vastuvõtt 2021 sügisel avatavatele erialadele ja otselink  SAIS avalduse esitamisele.


VALI  ÕPPEKAVA.   KASUTA LINKI 
METALLIERIALAD           
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõue  Õppekeel ja  otsetee SAIS avalduse esitamisele 
Keevitus- ja metallitööd    UUS!  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel) eesti  (eesti keel emakeel)
Keevitaja 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene  
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Põhiharidus vene  
Keevitaja 3. taseme kutseõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Haridusnõuded puuduvad vene  
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Põhiharidus vene  
Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine Detailide töötlemine konventsionaalsel ja APJ-freespingil) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine treial) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-freespinkidel töötaja) 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-treipinkidel töötaja) 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid vene  
AUTOMAATIKA ERIALAD           
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel ja  otsetee SAIS avalduse esitamisele 
Automaatik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel) eesti  (eesti keel emakeel)
Automaatik 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene  
Automaatik-tehnik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene  
EHITUSE ERIALAD           
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel ja  otsetee SAIS avalduse esitamisele 
Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel) eesti  (eesti keel emakeel)
Kinnisvarahooldus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel)  
Kinnisvarahooldaja (spetsialiseerumine hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene  
Veevärgilukksepp 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene  
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp   UUS!  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene eesti
Ehitusplekksepp 3. taseme kutseõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Haridusnõuded puuduvad vene eesti
Kinnisvarahooldaja   3. taseme kutseõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Haridusnõuded puuduvad vene  
Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus ja  vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. taseme kutse  või sellele vastavad kompetentsid   eesti
AUTOERIALAD           
Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel ja  otsetee SAIS avalduse esitamisele 
Automaaler 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel) eesti  (eesti keel emakeel)
Autoplekksepp-komplekteerija 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel)  
Mootorsõidukitehnik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel) eesti  (eesti keel emakeel)
Mootorsõidukitehnik  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene eesti
Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene eesti
Autoplekksepp-komplekteerija 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene  
Sõiduautodiagnostik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 1 aasta   Keskharidus, vähemalt mootorsõidukitehnik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene eesti
KUI EI TEA, MIDA ÕPPIDA   
Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel ja  otsetee SAIS avalduse esitamisele 
Kutsevaliku aasta (tutvumine erialadega)  2.taseme kutseõpe 6 kuud Haridusnõuet pole  eesti  (vene keel emakeel)  
VALI  ÕPPEKAVA.   KASUTA LINKI 
METALLIERIALAD           
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõue  Õppekeel ja  otsetee SAIS avalduse esitamisele 
Keevitus- ja metallitööd    UUS!  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel) eesti  (eesti keel emakeel)
Keevitaja 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene  
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Põhiharidus vene  
Keevitaja 3. taseme kutseõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Haridusnõuded puuduvad vene  
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Põhiharidus vene  
Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine Detailide töötlemine konventsionaalsel ja APJ-freespingil) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine treial) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-freespinkidel töötaja) 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene  
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-treipinkidel töötaja) 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid vene  
AUTOMAATIKA ERIALAD           
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel ja  otsetee SAIS avalduse esitamisele 
Automaatik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel) eesti  (eesti keel emakeel)
Automaatik 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene  
Automaatik-tehnik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene  
EHITUSE ERIALAD           
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel ja  otsetee SAIS avalduse esitamisele 
Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel) eesti  (eesti keel emakeel)
Kinnisvarahooldus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel)  
Kinnisvarahooldaja (spetsialiseerumine hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene  
Veevärgilukksepp 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene  
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp   UUS!  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene eesti
Ehitusplekksepp 3. taseme kutseõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Haridusnõuded puuduvad vene eesti
Kinnisvarahooldaja   3. taseme kutseõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Haridusnõuded puuduvad vene  
Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus ja  vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. taseme kutse  või sellele vastavad kompetentsid   eesti
AUTOERIALAD           
Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel ja  otsetee SAIS avalduse esitamisele 
Automaaler 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel) eesti  (eesti keel emakeel)
Autoplekksepp-komplekteerija 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel)  
Mootorsõidukitehnik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti  (vene keel emakeel) eesti  (eesti keel emakeel)
Mootorsõidukitehnik  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene eesti
Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene eesti
Autoplekksepp-komplekteerija 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene  
Sõiduautodiagnostik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 1 aasta   Keskharidus, vähemalt mootorsõidukitehnik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene eesti
KUI EI TEA, MIDA ÕPPIDA   
Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel ja  otsetee SAIS avalduse esitamisele 
Kutsevaliku aasta (tutvumine erialadega)  2.taseme kutseõpe 6 kuud Haridusnõuet pole  eesti  (vene keel emakeel)