ERASMUS+ 2021-1-EE01-KA122-VET-000016768


ERASMUS+ 2021-1-EE01-KA122-VET-000016768 

KA122-VET Lühiajalised õpirändeprojektid kutsehariduses 

"Õpilaste ja töötajate kutseoskuste ja võõrkeelepädevuse arendamine" 

Projekti number  2021-1-EE01-KA122-VET-000016768  

Projekti elluviimine toimus ajavahemikus 01.09.2021 kuni 28.02.2023.

Toetuse maksimaalne summa on 103 558,00 eurot  

Projekti kaasrahastas Euroopa Liit

Sisu 

Õpirände projektis osalemisega pakume õpilastele võimalust sooritada erialane praktika välisriigis ning saada innustust õpingutes osalemiseks ja edukaks lõpetamiseks. 

Toimetuleku kogemus uudses elu- ja praktikakeskkonnas, vajadus kasutada inglise keelt, kogeda erialase töö tegemist teises kultuuriruumis ning arendada suhtlemisoskust tõstab õppija enesekindlust, rahuolu ja motivatsiooni.  Õpirände kogemuse ja kutsetunnistusega õppija on tööturul konkurentsivõimelisem ning teadlikum töötamise võimalustest Euroopa Liidus.  

Töötajatele pakub õpiränne head võimalust laiendada kutsealaseid oskusi ning parandada inglise keele oskust. Rahvusvaheliste kontaktide loomine aitab laiendada kooli koostöövõrgustikku ning motiveerib õpetajaid panustama enda kutsealasesse arengusse ja kooli jätkusuutlikku arengusse.  Käesolevas õpirände projektis kavatseme keskenduda töötajate digitaalsete oskuste, võtmepädevuste ja võõrkeeleoskuse arendamisele. 

Õppijate lühiajalises õpirändes osales 18 õpilast

Töötajate kursustel ja koolitustel saab osales 12 töötajat 

Peamised sihtkohad on Sloveenia, Küpros, Itaalia. 

Erasmus+ programm on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure.

Kutseõppuritel on programmi raames võimalik õppida ja läbida erialast praktikat  erinevates  Euroopa riikides ja ka väljaspool Euroopa Liitu.

 

ERASMUS+ 2021-1-EE01-KA122-VET-000016768 

KA122-VET Lühiajalised õpirändeprojektid kutsehariduses 

"Õpilaste ja töötajate kutseoskuste ja võõrkeelepädevuse arendamine" 

Projekti number  2021-1-EE01-KA122-VET-000016768  

Projekti elluviimine toimus ajavahemikus 01.09.2021 kuni 28.02.2023.

Toetuse maksimaalne summa on 103 558,00 eurot  

Projekti kaasrahastas Euroopa Liit

Sisu 

Õpirände projektis osalemisega pakume õpilastele võimalust sooritada erialane praktika välisriigis ning saada innustust õpingutes osalemiseks ja edukaks lõpetamiseks. 

Toimetuleku kogemus uudses elu- ja praktikakeskkonnas, vajadus kasutada inglise keelt, kogeda erialase töö tegemist teises kultuuriruumis ning arendada suhtlemisoskust tõstab õppija enesekindlust, rahuolu ja motivatsiooni.  Õpirände kogemuse ja kutsetunnistusega õppija on tööturul konkurentsivõimelisem ning teadlikum töötamise võimalustest Euroopa Liidus.  

Töötajatele pakub õpiränne head võimalust laiendada kutsealaseid oskusi ning parandada inglise keele oskust. Rahvusvaheliste kontaktide loomine aitab laiendada kooli koostöövõrgustikku ning motiveerib õpetajaid panustama enda kutsealasesse arengusse ja kooli jätkusuutlikku arengusse.  Käesolevas õpirände projektis kavatseme keskenduda töötajate digitaalsete oskuste, võtmepädevuste ja võõrkeeleoskuse arendamisele. 

Õppijate lühiajalises õpirändes osales 18 õpilast

Töötajate kursustel ja koolitustel saab osales 12 töötajat 

Peamised sihtkohad on Sloveenia, Küpros, Itaalia. 

Erasmus+ programm on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure.

Kutseõppuritel on programmi raames võimalik õppida ja läbida erialast praktikat  erinevates  Euroopa riikides ja ka väljaspool Euroopa Liitu.