Automaatik-tehnik , 5.taseme jätkuõppe õppekava

Spetsialiseerumine: Tootmisautomaatika.


COVID-19 viiruse leviku ennetamiseks väldime inimeste kogunemisi. Seetõttu on kohustuslik koolis kohtumise aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e- kirja teel, samuti kinni pidada SAIS süsteemis antud vestluse ajast!

Vastuvõtu tingimused on: vähemalt keskharidus, erialane 4. taseme kutse või sellele vastavad kompetentsid (töötamine erialasel tööl 2 aastat viimase 5 aasta jooksul).

Õppetöö algab 1.02.2021. Õppeaeg 9 kuud. Õppetöö toimub tsüklitena, kaks nädalat on õhtuti õppetöö koolis ja kaks nädalat tööpraktika ettevõttes.

Õpingud lõpevad kutseeksamiga. Kutse andja on Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit. Koolilõpetajale on kutseeksam tasuta. Õppekohale kandideerimiseks palume esitada avaldus SAIS kaudu kuni 22.01.2021.

Paberil dokumentide vastuvõtt koolis lõpeb 25.jaanuaril 2021.

Kandideerimisel on nõutavad:

· Isikut tõendav dokument

· Avaldus

· Vähemalt keskharidust tõendav kooli lõputunnistus koos hinnetelehega (originaal või notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia)

· Automaatik 4. taseme kutse või sellele vastavate kompetentside olemasolu.

Eriala info: automaatika- ja ehituserialade juht Leho Lilleorg

leho.lilleorg@mehaanikakool.ee tel 56160640

Vastuvõtu info: Õppeinfosüsteemi spetsialist Anna Reren

anna.reren@mehaanikakool.ee tel 5695 2740

Dokumentide vastuvõtt koolis: E K N 8:00 – 16:30 T R 8:00 – 15:30

COVID-19 viiruse leviku ennetamiseks väldime inimeste kogunemisi. Seetõttu on kohustuslik koolis kohtumise aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e- kirja teel, samuti kinni pidada SAIS süsteemis antud vestluse ajast!

Vastuvõtu tingimused on: vähemalt keskharidus, erialane 4. taseme kutse või sellele vastavad kompetentsid (töötamine erialasel tööl 2 aastat viimase 5 aasta jooksul).

Õppetöö algab 1.02.2021. Õppeaeg 9 kuud. Õppetöö toimub tsüklitena, kaks nädalat on õhtuti õppetöö koolis ja kaks nädalat tööpraktika ettevõttes.

Õpingud lõpevad kutseeksamiga. Kutse andja on Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit. Koolilõpetajale on kutseeksam tasuta. Õppekohale kandideerimiseks palume esitada avaldus SAIS kaudu kuni 22.01.2021.

Paberil dokumentide vastuvõtt koolis lõpeb 25.jaanuaril 2021.

Kandideerimisel on nõutavad:

· Isikut tõendav dokument

· Avaldus


· Vähemalt keskharidust tõendav kooli lõputunnistus koos hinnetelehega (originaal või notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia)

· Automaatik 4. taseme kutse või sellele vastavate kompetentside olemasolu.

Eriala info: automaatika- ja ehituserialade juht Leho Lilleorg

leho.lilleorg@mehaanikakool.ee tel 56160640

Vastuvõtu info: Õppeinfosüsteemi spetsialist Anna Reren

anna.reren@mehaanikakool.ee tel 5695 2740

Dokumentide vastuvõtt koolis: E K N 8:00 – 16:30 T R 8:00 – 15:30