Õpi tööriistalukksepaks!

Tööriistalukksepa peamised tööülesanded on kõik metallide töötlemisega seonduv, puurimine, lihvimine, freesimine, treimine, termiline töötlemine, poleerimine, sobitamine, mõõtmine, koostamine. Tööriistalukksepp valmistab, hooldab, remondib ja katsetab seeriatootmises vaja­minevaid tööriistu ja rakiseid: stantse, vorme ja erinevaid rakiseid.


Tööriistalukksepa edukas töö ja ametialane edukus eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist.  Vajalik on arvutikasutamise oskus.

Vaata tööriistalukksepa eriala tutvustavat videot.

Mehaanikakooli erinevad toetused

Õppija saab taotleda õppetoetust ning täiendavat toetust majanduslike probleemide korral ja sõidukulude hüvitamiseks (väljaspool Tallinnat elavad õppijad). Kutsekeskharidust omandav õppija saab tasuta lõunasöögi, kui ta vanus on alla 19. eluaasta.

 Vastuvõtt

https://mehaanikakool.ee/et/vastuvott

Õppetöö

Õpe toimub töökohapõhiselt, st 1/3 õppest toimub koolis ja 2/3 õppest ettevõttes.

Täpse õppetöögraafiku koostamine toimub koostöös ettevõttega.

 

Ettevõtted, kes pakuvad töökohapõhist õpet tööriistalukksepale on järgmised:

 • AS Norma
 • Viro Tools AS
 • Sumar Tools OÜ
 • Zircon Group OÜ
 • Roomet & Melrosten OÜ
 • Vasar Instrument OÜ
 • Ensto Ensek AS

Tööriistalukksepa edukas töö ja ametialane edukus eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist.  Vajalik on arvutikasutamise oskus.

Vaata tööriistalukksepa eriala tutvustavat videot.

Mehaanikakooli erinevad toetused

Õppija saab taotleda õppetoetust ning täiendavat toetust majanduslike probleemide korral ja sõidukulude hüvitamiseks (väljaspool Tallinnat elavad õppijad). Kutsekeskharidust omandav õppija saab tasuta lõunasöögi, kui ta vanus on alla 19. eluaasta.

 Vastuvõtt

https://mehaanikakool.ee/et/vastuvott

Õppetöö

Õpe toimub töökohapõhiselt, st 1/3 õppest toimub koolis ja 2/3 õppest ettevõttes.

Täpse õppetöögraafiku koostamine toimub koostöös ettevõttega.

 

Ettevõtted, kes pakuvad töökohapõhist õpet tööriistalukksepale on järgmised:

 • AS Norma
 • Viro Tools AS
 • Sumar Tools OÜ
 • Zircon Group OÜ
 • Roomet & Melrosten OÜ
 • Vasar Instrument OÜ
 • Ensto Ensek AS