Kutsevaliku õppe rakendamine 01.04.21 - 31.08.2023


Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“,   projekt “Kutsevaliku õppe rakendamine Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 01.04.2021- 31.08.2023". 

Projekti raames toimub õppetöö  kutsevaliku õppekaval. Õppe eesmärgiks on toetada õppija valmiduse kujunemist õpingute jätkamiseks kutseõppes või tööturule sisenemiseks.

Keskseks on õppija  minapildi/enese tundmise, rühmas osalemise oskuse ja õpimotivatsiooni tugevdamine.

Õppija saab teadmisi koolitusest/õppimisest, pildi tööelust ja ametitest. Õpib tegema valikuid ja otsuseid kutsevalikuks, õppimise ja karjääri valikuteks.

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“,   projekt “Kutsevaliku õppe rakendamine Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 01.04.2021- 31.08.2023". 

Projekti raames toimub õppetöö  kutsevaliku õppekaval. Õppe eesmärgiks on toetada õppija valmiduse kujunemist õpingute jätkamiseks kutseõppes või tööturule sisenemiseks.

Keskseks on õppija  minapildi/enese tundmise, rühmas osalemise oskuse ja õpimotivatsiooni tugevdamine.

Õppija saab teadmisi koolitusest/õppimisest, pildi tööelust ja ametitest. Õpib tegema valikuid ja otsuseid kutsevalikuks, õppimise ja karjääri valikuteks.