Vastuvõtt

2022/2023 õppekavad, kandideerimise otselink SAISi


METALLIERIALAD             
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõue  Õppekeel 

Maht

EKAP

Keevitus- ja metallitööd  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti  keel  180
Keevitus- ja metallitööd  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
Keevitaja  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Põhiharidus vene  keel   60
Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60
CNC freespingi operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60
CNC treipingi operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60

Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator (uuendamisel)

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  8 kuud Põhiharidus vene keel   40
CNC freespingi operaator-seadistaja 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene keel   30
CNC treipingi operaator-seadistaja 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene keel   30
AUTOMAATIKA ERIALAD             
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

Automaatik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
Automaatik 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
Automaatik-tehnik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel   45
EHITUSE ERIALAD             
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel  UUS  180
Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 1: Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 2: Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel UUS  180

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 2: Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 1: Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
Veevärgilukksepp 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus eesti keel   90
Veevärgilukksepp 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus   eesti keel UUS  60
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  keel   60
Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus ja  vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. taseme kutse  või sellele vastavad kompetentsid   eesti keel UUS  45
Ehitusplekksepp 3. või 4. taseme kutseõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel eesti keel UUS  60
AUTOERIALAD             
Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

Automaaler 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel 180
Automaaler 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
Autoplekksepp  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
Mootorsõidukitehnik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel 180
Mootorsõidukitehnik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
Mootorsõidukitehnik  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus   eesti keel 120
Mootorsõidukitehnik  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus   eesti keel 90
Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel    
Autoplekksepp  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
Sõiduautodiagnostik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 1 aasta   Keskharidus, vähemalt mootorsõidukitehnik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel eesti keel 60
KUI EI TEA, MIDA ÕPPIDA     
Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel   

Maht

EKAP

Kutsevaliku aasta

(tutvumine erialadega)  UUS! 

2.taseme kutseõpe 6 kuud Haridusnõuet pole  eesti keel vene keele baasil    30
METALLIERIALAD             
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõue  Õppekeel 

Maht

EKAP

Keevitus- ja metallitööd  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti  keel  180
Keevitus- ja metallitööd  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
Keevitaja  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Põhiharidus vene  keel   60
Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60
CNC freespingi operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60
CNC treipingi operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60

Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator (uuendamisel)

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  8 kuud Põhiharidus vene keel   40
CNC freespingi operaator-seadistaja 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene keel   30
CNC treipingi operaator-seadistaja 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene keel   30
AUTOMAATIKA ERIALAD             
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

Automaatik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
Automaatik 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
Automaatik-tehnik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel   45
EHITUSE ERIALAD             
Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel  UUS  180
Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 1: Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 2: Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel UUS  180

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 2: Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 1: Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
Veevärgilukksepp 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus eesti keel   90
Veevärgilukksepp 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus   eesti keel UUS  60
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  keel   60
Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus ja  vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. taseme kutse  või sellele vastavad kompetentsid   eesti keel UUS  45
Ehitusplekksepp 3. või 4. taseme kutseõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel eesti keel UUS  60
AUTOERIALAD             
Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

Automaaler 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel 180
Automaaler 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
Autoplekksepp  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
Mootorsõidukitehnik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel 180
Mootorsõidukitehnik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
Mootorsõidukitehnik  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus   eesti keel 120
Mootorsõidukitehnik  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus   eesti keel 90
Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel    
Autoplekksepp  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
Sõiduautodiagnostik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 1 aasta   Keskharidus, vähemalt mootorsõidukitehnik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel eesti keel 60
KUI EI TEA, MIDA ÕPPIDA     
Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel   

Maht

EKAP

Kutsevaliku aasta

(tutvumine erialadega)  UUS! 

2.taseme kutseõpe 6 kuud Haridusnõuet pole  eesti keel vene keele baasil    30