Oluline

Õppetöö korraldus alates 17.05.2021 26. veebruar tarmo


Alates 17.05.2021  on lubatud  kontaktõppele kõik kutsekoolide õpilased.

Alates esmaspäevast on  kõik õpperühmad kontaktõppel ja  tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile kooli ruumides.

 

II kursuse auto erialade õpperühmad on praktikal vastavalt õppetöögraafikule ja praktikalepingule.

II kursuse automaatika ja  ehituse erialade õpperühmad on praktikal vastavalt õppetöögraafikule ja praktikalepingule.

 

Koolis viibimise ajal on kohustus järgida viiruse tõkestamise nõudeid:

kõik koolihoonetes viibijad peavad kandma maski, järgivad 2+2 reeglit ning kasutavad vajadusel desinfitseerimisvahendeid.

Alates 17.05.2021  on lubatud  kontaktõppele kõik kutsekoolide õpilased.

Alates esmaspäevast on  kõik õpperühmad kontaktõppel ja  tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile kooli ruumides.

 

II kursuse auto erialade õpperühmad on praktikal vastavalt õppetöögraafikule ja praktikalepingule.

II kursuse automaatika ja  ehituse erialade õpperühmad on praktikal vastavalt õppetöögraafikule ja praktikalepingule.

 

Koolis viibimise ajal on kohustus järgida viiruse tõkestamise nõudeid:

kõik koolihoonetes viibijad peavad kandma maski, järgivad 2+2 reeglit ning kasutavad vajadusel desinfitseerimisvahendeid.