Vastuvõtt

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul õppija läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 erialasel tööl ettevõttes. Eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks.

Rohkem saab töökohapõhise õppe kohta lugeda kutseharidus.ee lehelt

Vaata ka töökohapõhist õpet tutvustavat videot