Vastuvõtt

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul õppija läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 erialasel tööl ettevõttes. Eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks.


Rohkem saab töökohapõhise õppe kohta lugeda kutseharidus.ee lehelt

Vaata ka töökohapõhist õpet tutvustavat videot

Rohkem saab töökohapõhise õppe kohta lugeda kutseharidus.ee lehelt

Vaata ka töökohapõhist õpet tutvustavat videot