Vastuvõtt

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul õppija läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 erialasel tööl ettevõttes. Eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks. 

Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses (edaspidi praktikakoht) moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust. Töökohapõhist õpet rakendatakse kutseõpet andva õppeasutuse (edaspidi kool), õpilase ja praktikakoha koostöös. Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna.

Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid.


Rohkem saab töökohapõhise õppe kohta lugeda kutseharidus.ee lehelt

Vaata ka töökohapõhist õpet tutvustavat videot.

 

Rohkem saab töökohapõhise õppe kohta lugeda kutseharidus.ee lehelt

Vaata ka töökohapõhist õpet tutvustavat videot.