Meie koolist

Põhiväärtused


Missioon
Hea haridus kõigile – konkurentsivõimeline koolilõpetaja tööturule!

Visioon
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on kaasaegse õpi- ja töökeskkonnaga metalli-, ehitus-, automaatika- ja autoettevõtetele kompetentseid töötajaid ettevalmistav ametikool.

Missiooni elluviimise ja visiooni saavutamise toetamiseks on olulised põhiväärtused:

  • Kvaliteet – hea haridus loob eeldused inimese toimetulekuks ja eneseteostuseks, mis on vastavuses ühiskonna ja tööturu vajadustega.
  • Kättesaadavus – hea haridus on kättesaadav sõltumata inimese elukohast, materiaalsetest võimalustest või võimetest.
  • Hoolivus – lugupidav suhtumine endasse ja kaaslastesse, positiivne meelestamine ümbritsevasse ning säästlik suhtumine keskkonda.

Missioon
Hea haridus kõigile ? konkurentsivõimeline koolilõpetaja tööturule!

Visioon
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on kaasaegse õpi- ja töökeskkonnaga metalli-, ehitus-, automaatika- ja autoettevõtetele kompetentseid töötajaid ettevalmistav ametikool.

Missiooni elluviimise ja visiooni saavutamise toetamiseks on olulised põhiväärtused:

  • Kvaliteet ? hea haridus loob eeldused inimese toimetulekuks ja eneseteostuseks, mis on vastavuses ühiskonna ja tööturu vajadustega.
  • Kättesaadavus ? hea haridus on kättesaadav sõltumata inimese elukohast, materiaalsetest võimalustest või võimetest.
  • Hoolivus ? lugupidav suhtumine endasse ja kaaslastesse, positiivne meelestamine
    ümbritsevasse ning säästlik suhtumine keskkonda.