Vastuvõtt

Kutsevaliku õpe


Noor, kes sa ei ole leidnud veel endale sobivat eriala või õpitud eriala ei paku sulle huvi, siis oled oodatud meie kooli õppima kutsevaliku õppekaval.

Poole aastase programmiga toetatakse õppijate üldoskuste arendamist ning sobivate erialavalikute tegemist. Lisaks pakume võimalust tutvuda koolis õpetatavate erialadega ja omandada praktilisi kutseoskusi.

 

Lisanduvad vajalikud tugiteenuseid nagu psühholoogiline jm nõustamine ning silmaringi laiendavad tegevused nagu õppekäigud jms.

Kutsevaliku õppe sihtrühm on:

- noored, kes pole pärast põhikooli lõppu läinud ei edasi õppima ega ka tööle;

- kutseõppe ja gümnaasiumi katkestanud;

- erivajadusega ja välismaalt pärit noored;

- kõik teised noored, kes ei suuda valida endale sobivat eriala

 

Järgmine vastuvõtt kutsevaliku õppesse  2022.aasta vastuvõtus.   

2021/2022 õppeaastal rühma ei avatud õpilaskandidaatide vähesuse tõttu. 

 

Lisainformatsioon:

Ada Lumiste

ada.lumiste@mehaanikakool.ee

+372 5688 2448

Kutsevaliku õppekava

https://mehaanikakool.ee/et/kutsevaliku-aasta

Noor, kes sa ei ole leidnud veel endale sobivat eriala või õpitud eriala ei paku sulle huvi, siis oled oodatud meie kooli õppima kutsevaliku õppekaval.

Poole aastase programmiga toetatakse õppijate üldoskuste arendamist ning sobivate erialavalikute tegemist. Lisaks pakume võimalust tutvuda koolis õpetatavate erialadega ja omandada praktilisi kutseoskusi.

 

Lisanduvad vajalikud tugiteenuseid nagu psühholoogiline jm nõustamine ning silmaringi laiendavad tegevused nagu õppekäigud jms.

Kutsevaliku õppe sihtrühm on:

- noored, kes pole pärast põhikooli lõppu läinud ei edasi õppima ega ka tööle;

- kutseõppe ja gümnaasiumi katkestanud;

- erivajadusega ja välismaalt pärit noored;

- kõik teised noored, kes ei suuda valida endale sobivat eriala

 

Järgmine vastuvõtt kutsevaliku õppesse  2022.aasta vastuvõtus.   

2021/2022 õppeaastal rühma ei avatud õpilaskandidaatide vähesuse tõttu. 

 

Lisainformatsioon:

Ada Lumiste

ada.lumiste@mehaanikakool.ee

+372 5688 2448

Kutsevaliku õppekava

https://mehaanikakool.ee/et/kutsevaliku-aasta