Koolielu

Osalemine projektides


Lasnamäe Mehaanikooli osalemised koostööprojektides.

 

Lasnamäe Mehaanikooli osalemised koostööprojektides.

 

„Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb PRÕM täiendava keeleõppe tegevustes ja pakub muu emakeelega I ja II kursuse kutsekeskhariduse õppuritele täiendavat eesti keele õpet.

Projekti täpsem info:

Ada Lumiste ada.lumiste@mehaaniakkool.ee

Loodusainete õues õppe tunnid I kursuse kutsekeskhariduse õpilastele eesti keeles  (koostöös MTÜ Loodusmaa).