Koolielu

Osalemine projektides


Lasnamäe Mehaanikooli osalemised koostööprojektides.

 

Lasnamäe Mehaanikooli osalemised koostööprojektides.

 

ERASMUS+

KA122-VET Lühiajalised õpirändeprojektid kutsehariduses 

"Õpilaste ja töötajate kutseoskuste ja võõrkeelepädevuse arendamine" 

Projekti number  2021-1-EE01-KA122-VET-000016768

 

Sisu 

Õpirände projektis osalemisega pakume õpilastele võimalust sooritada erialane praktika välisriigis ning saada innustust õpingutes osalemiseks ja edukaks lõpetamiseks. 

Toimetuleku kogemus uudses elu- ja praktikakeskkonnas, vajadus kasutada inglise keelt, kogeda erialase töö tegemist teises kultuuriruumis ning arendada suhtlemisoskust tõstab õppija enesekindlust, rahuolu ja motivatsiooni.  Õpirände kogemuse ja kutsetunnistusega õppija on tööturul konkurentsivõimelisem ning teadlikum töötamise võimalustest Euroopa Liidus.  

Töötajatele pakub õpiränne head võimalust laiendada kutsealaseid oskusi ning parandada inglise keele oskust. Rahvusvaheliste kontaktide loomine aitab laiendada kooli koostöövõrgustikku ning motiveerib õpetajaid panustama enda kutsealasesse arengusse ja kooli jätkusuutlikku arengusse.  Käesolevas õpirände projektis kavatseme keskenduda töötajate digitaalsete oskuste, võtmepädevuste ja võõrkeeleoskuse arendamisele. 

Projekti lõpukuupäev on 01.03.2023 

Õppijate lühiajalises õpirändes saab osaleda 18 õpilast

Töötajate kursustel ja koolitustel saab osaleda 12 töötajat 

Peamised sihtkohad on Sloveenia, Küpros, Itaalia.