Meie koolist

Koostöö ja projektid


Lasnamäe Mehaanikooli osalemised koostööprojektides.

 

Lasnamäe Mehaanikooli osalemised koostööprojektides.

 

Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolil avanes aastal 2018 võimalus osaleda projektis „Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt“. Projekti rahastas 310 000 euroga Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja projekti eesmärgiks on toetada elukestvat õpet ja rakendada muutuvat õpikäsitust.

Eelmise aasta sügiseks oli kooli jaoks positiivne otsus tehtud, ning algas ettevalmistamine simulaatorite hankimiseks. Kool kuulutas välja riigihanke ja 2018 aasta jõuludeks oli ka hanke võitja teada ning  klassi avamine sai planeeritud kevadesse.

Hanke võitjaks osutus  Hispaania ettevõte Apolo Studios S.L. poolt pakutav simulaatorite klass Weldtrainer. Selle aasta maikuu alguses avatigi 15 töökohaga keevituse õppeklass, kus õpilased saavad simulaatoritel algteadmised keevitamisest.

Kuigi esmapilgul tundub, et tegu on arvutimänguga, siis simulaator on varustatud kõigega, mida on tõsiseks töötegemiseks vaja. Õpilasel on võimalik valida erinevaid keevituse liike, erinevaid keevitatavaid detaile ja seada kõiki keevitusseadme parameetreid, et töö  oleks võimalikult reaalilähedane. Lisaks praktilistele ülesannetele saab ka teooriateste läbi viia. Kui põhilised töövõtted ja teadmised on simulaatoril omandatud, siis võib juba asuda päris keevitusega tegelema.

Weldtrainer annab suurepärase võimaluse õpilastele, kellel puudub eelnev kogemus keevitusega, alustada õpet ohutult ja tutvuda selle vägagi nõutud eriala köögipoolega.

Lasnamäe Mehaanikakool ootab kooli sisseastumiskatsetele kõiki noormehi ja neidusid, keda huvitab keevitamine ja võimalus omandada hästitasustav töö.

https://www.youtube.com/watch?v=o0RfeJbg3Ao