Koolielu

Koostöö- ja õpirände projektid

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on kutseõppe sisu ja metoodika arendamine, õppevara soetamine või uuendamine, praktikakorralduse arendamine jne.

Osaleme Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika, õpirännete ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

 


Projektide ja Erasmus+ programmi kontaktisik / Project Activities contact person and Erasmus+ program coordinator

Ene Pukk

Arendusjuht

Development Manager 

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Tallinna Lasnamäe School of Mechanics

Mobility OID E10061712

tel +372 5628 7310

ene.pukk@mehaanikakool.ee 

www.mehaanikakool.ee 

 

Projektide ja Erasmus+ programmi kontaktisik / Project Activities contact person and Erasmus+ program coordinator

Ene Pukk

Arendusjuht

Development Manager 

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Tallinna Lasnamäe School of Mechanics

Mobility OID E10061712

tel +372 5628 7310

ene.pukk@mehaanikakool.ee 

www.mehaanikakool.ee 

 

Kutsevaliku õppe rakendamine 01.04.21 - 31.08.2023

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“,   projekt “Kutsevaliku õppe rakendamine Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 01.04.2021- 31.08.2023". 

Projekti raames toimub õppetöö  kutsevaliku õppekaval. Õppe eesmärgiks on toetada õppija valmiduse kujunemist õpingute jätkamiseks kutseõppes või tööturule sisenemiseks.

Keskseks on õppija  minapildi/enese tundmise, rühmas osalemise oskuse ja õpimotivatsiooni tugevdamine.

Õppija saab teadmisi koolitusest/õppimisest, pildi tööelust ja ametitest. Õpib tegema valikuid ja otsuseid kutsevalikuks, õppimise ja karjääri valikuteks.