Vastuvõtt

Erialade tutvustus


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on 1.septembril 1971. aastal asutatud riiklik kutseõppeasutus.

Mehaanikakoolist on kujunenud regionaalne kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused esmase kutseõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks. Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitikaga ja seda reguleerivate normdokumentidega.

Koolis tähtsustatakse tööandjate usalduse hoidmist. Alates 2005. aastast on koolil ISO 9001 ja 2012.aasta kevadest ISO 14001 sertifikaat. Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagatakse huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi ja protsesside pidev parendamine.

Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.

Kutseeksameid läbiviivate erialaliitude poolt on kool tunnustatud kutseksamikeskusena kõikides õppekavarühmades.


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on 1.septembril 1971. aastal asutatud riiklik kutseõppeasutus.

Mehaanikakoolist on kujunenud regionaalne kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused esmase kutseõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks. Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitikaga ja seda reguleerivate normdokumentidega.


Koolis tähtsustatakse tööandjate usalduse hoidmist. Alates 2005. aastast on koolil ISO 9001 ja 2012.aasta kevadest ISO 14001 sertifikaat. Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagatakse huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi ja protsesside pidev parendamine.

Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.

Kutseeksameid läbiviivate erialaliitude poolt on kool tunnustatud kutseksamikeskusena kõikides õppekavarühmades.

Soojuspumpade paigaldaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeel
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, õhtune õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg 6 kuudTase4.taseme jätkuõpeÕppekeeleesti, vene

Eriala kirjeldus

Soojuspumpade paigaldaja on spetsialist, kes oskab paigaldada, reguleerida, hooldada ja nõustada kutsestandardis „Soojuspumpade paigaldaja, tase 4“ märgitud soojuspumba liike. Nendeks on õhk-õhk, õhk-vesi, maasoojus- ja ventilatsioonipumbad. Eriala, mis on suunatud lähitulevikku, vastavalt nõuetele peavad aastast 2021 kõik ehitatavad hooned olema palju energiasäästlikumad kui praegused. (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2010/31/EL, 19. mai 2010, hoonete energiatõhususe kohta. Pärast 31. detsembrit 2020 peavad kõik uusehitised olema liginullenergiahooned.)

Soojuspumpade paigaldaja paigaldab eelnevalt koostatud projekti, tööjoonise või tootja paigaldusjuhendi alusel seadme ning teeb toru- ja kaabeldustööd. Soojuspumpade paigaldaja kompetentsi kuulub ka kliendi nõustamine seadme edasise kasutuse, võimaluste ja hoolduse osas. Töö toimub üldjuhul juhendamisel või kogenuma kolleegiga koostöös.

Soojuspumpade paigaldajaks saab õppida inimene kes omab torutööde teostamise kompetentse või on eelnevalt õppinud erialadel, kus õpitakse torutöid (veevärgilukksepp, tehnosüsteemide ehitus).

Õppetööd viivad läbi Eesti Soojuspumba Liidu ja Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistid.

Sõltuvalt paigaldatava pumba liigist on paigaldajal vajalik omada järgmisi põhikutseid: - keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa või külmamehaaniku kutse on vajalik õhk-õhk või õhk-vesi tüüpi soojuspumba paigaldajatele; - keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa kutse on vajalik maasoojus- ehk geotermiliste ning ventilatsioonisoojuspumpade paigaldajatele.

Eriala omandamine toimub koolis teooria- ja praktiliste tööde tundides ning ettevõttes praktikal. Eksami läbimisel võimalus saada eriala lõputunnistus - soojuspumpade paigaldaja. Edasiõppimise võimalused on Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Kutsestandard

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10677804

Leho Lilleorg