Vastuvõtt

Erialade tutvustus


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 

on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Koolis tähtsustatakse tööandjate usalduse hoidmist. Alates 2005. aastast on koolil ISO 9001 ja 2012.aasta kevadest ISO 14001 sertifikaat. Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagatakse huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi ja protsesside pidev parendamine.

Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.

Kutseeksameid läbiviivate erialaliitude poolt on kool tunnustatud kutseksamikeskusena kõikides õppekavarühmades.


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 

on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Koolis tähtsustatakse tööandjate usalduse hoidmist. Alates 2005. aastast on koolil ISO 9001 ja 2012.aasta kevadest ISO 14001 sertifikaat. Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagatakse huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi ja protsesside pidev parendamine.


Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.

Kutseeksameid läbiviivate erialaliitude poolt on kool tunnustatud kutseksamikeskusena kõikides õppekavarühmades.

Ehitusplekksepp (õppekava on uuendamisel, vastuvõtt 2022/2023 talvel)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeel
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aastaTase4.taseÕppekeeleesti, vene

Eriala kirjeldus

Ehitusplekksepad töötavad ehitusmaterjale tootvates ettevõtetes ja kinnisvara arenduse või hooldusega tegelevates ettevõtetes. 
Nad ehitavad nõuetekohaseid valts- ja profiilplekk-katuseid ja fassaade ning paigaldavad erinevaid plekkdetaile Töö on füüsiliselt raske ja pingeline. Töötatakse peamiselt välitingimustes ja erinevatel kõrgustel. Töid teostatakse välitemperatuuridel –15 kuni +30 C ja lubatud tuule tugevus võib olla kuni 15 m/s. Suvel kuumaga töötades võib tekkida ülekuumenemisoht, sest päikese käes on katusel temperatuurid kõrgemad.

Ehitusplekksepa põhilisteks tööülesanneteks on:

katuse kandekonstruktsiooni paigaldamine

vihmaveesüsteemide paigaldamine

plekkdetailide ja plekk-katete paigaldamine fassaadidele

plekk-katuste paigaldamine.Õppekeskkond

Ehitusplekksepad kasutavad palju erinevaid tööriistu ja oluline on nende ohutu käsitsemise oskus. Mõned katusetööd nõuavad tule kasutamist (jootetööd). Kõikvõimalikud kaldlõiked, läbi-viikude avaused jms. tehakse objektil paigalduse käigus. Plaate lõigatakse tikksae, plekikääride või käsistantsiga. Ehitusplekksepad, kes teostavad siseruumides ettevalmistustöid, kasutavad metallitöötlemispinke (giljotiin, valtspink, kantpink). Suurem osa õppetööst toimub töökoja tingimustes.

Õppetööd viivad läbi kogenud selle ala meistrid ja külalislektorid.

Eriala omandamine toimub koolis teooria- ja praktiliste tööde tundides ning ettevõttes praktikal. Praktikaettevõtted on valdavalt kinnisvarahoolduse ja ehituse valdkonnas. Õpingud lõpevad kutseeksamiga ja lõpetaja saab kutsetunnistuse. Eksami mitteläbimise korral lõpetatakse kool erialase lõpueksamiga ja lõpetaja saab koolilõputunnistuse.Edasiõppimise võimalused on Mehaanikakooli jätkuõppes või Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis jne. 

Kutsestandard (esmase kutse õppekava alus) 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10994394   

Leho Lilleorg