Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Õppetöö Eksam

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
3.periood 2018/2019(5)

Automaalrite kutseeksami teooriaeksam toimub infotehnoloogia õppeklassis E245.

Kohal olla 9:30

Sulge

Automaalrite kutseeksami praktiline osa

Orienteeruv lõpp  18-19

Kohal olla 8:00  

Sulge

T17APK praktiline eksam algusega 9:00

Kohal olla 8:30 

Sulge

T17VVL kutseeksam toimub EEEL-i ruumides, Pärnu maantee 141, kell 9:00

Leho Lilleorg

Sulge

Lõpueksam toimub 26.veebruaril 2019.

Kellaaeg: 9.00 - 18.00

Sulge
4.periood 2018/2019(10)

Eesti keele kui teise keele riigieksami kirjalik osa toimub 23.04.2019  II korruse kabinettides E243, E244, E248, E249, E250, E251.

23. aprillil - kirjaliku eksami algus on kell 10:00

Sulge

Eesti keele kui teise keele riigieksami suuline osa toimub 23.04.2019 II korruse kabinettides E243, E244, E248, E249, E250, E251.

23. aprillil - suuline osa kell 15:00

Sulge

Eesti keele kui teise keele riigieksami suuline osa toimub 24.04.2019 II korruse kabinettides E243, E244, E248, E249, E250, E251.

24. aprillil - suuline osa kell 09:00

 

Sulge

Eesti keele kui teise keele riigieksami suuline osa toimub 25.04.2019 II korruse kabinettides E243, E244, E248, E249, E250, E251.

25. aprillil - suuline osa kell 09:00

Sulge

Austatud koolilõpetajad!

 

Koolilõpueksami teooriaeksam toimub 27.05.19 Koolilõpueksami praktilised eksamid toimuvad 28.-30.05.2019

 

Kutseeksami teooriaeksamile lubatakse ainult need õppijad, kes on edukalt sooritanud mõlemad koolilõpueksamid.

 

Teooriaeksami lävend on 100-st 80 õigesti vastatud teooriaküsimust kõigile rühmadele.

 

Praktilistel töödel tuleb sooritada kolm praktilist tööd, igaüks max 100 punkti, lävend 75 punkti

 

SAT: Elektrilised mõõtmised ja veakoodi järgi veaotsing Rehvivahetus, veermiku diagnostika Hooldustööd läbisõidu ja/või auto vanuse järgi

AM: etteantud detaili ettevalmistamine värvimiseks, värvimine ja lakkimine.

APK: keevitustöö, keredetaili ettevalmistamine automaalritöödeks, sõidukikekere osandamine ja koostamine ülesande alusel.

 

Läbivate kompetentside esitlemine kõigi tööde tegemisel.

 

Edukas koolieksam annab võimaluse kool lõpetada, kutseeksamile pääseda.

Sulge

Õppegruppide 16AM, 16AKT, 16SAT.1, 16SAT.2, T17SAT kutseeksami teooriaeksam.

 

Kutseeksami teooriaeksam algab 05.juunil kell 10:00 arvutiklassis E-245. Kutse taotlejatele teatatakse individuaalne eksami algus üks nädal enne eksamit.

 

Eksamile kaasa võtta isikutõendav dokument.

 

NB! 2016. õppima asunud isikutele on kutseeksam vabatahtlik. Koolilõpueksam on kohustuslik.

Alates 2017. õppeaastast õppima asunutele on kooli lõpetamiseks kohustuslik kutseeksam.

 

Õppevõlgadega isikuid eksamitele ei lubata.

 

Kutseeksami soovijatel allkirjastada avaldused rühmajuhendaja juures 13. - 15. mail.

 

Kutseeksamiga seotud küsimused: erialajuht Ene Pukk

Sulge

T18SAD kutseeksam 05.06.19 Eksamiks kohal olla 9:45 kaasa isikuttõendav dokument.

Teooriaeksam 05. juunil. Arvutiklass E245.

Praktiline eksam 13.06. ilmselt Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis.

Sulge

Kutseeksam õppegruppidele: 16KVH.1 16KVH.2 T17KVH T18KVHM

Sulge

Kutseeksam õppegruppidele: 16ATM T17ATM T18ATMT

Sulge

16KTL kutseeksam Lasnamäe Mehaanikakoolis ruumis E251, (osalevad ka Kopli Ametikooli õppijad).

Leho Lilleorg

Sulge
1.periood 2019/2020
täna, 17.september